foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... PrzyjacieleInformujemy, że wszystkie wpłaty mogą prosimy kierować na konto szkoły (sekretariat nie przyjmuje żadnych wpłat)


 

Dane do przelewu za duplikat legitymacji szkolnej

XXXI Liceum Ogólnokształcące

Łódź 93-236, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b

nr konta

52 1560 0013 2026 0025 1385 0005

kwota 9,00 zł (sł. dziewięć złotych)

w treści przelewu za duplikat legitymacji szkolnej oraz imię , nazwisko i klasa


 

Dane do przelewu za duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy stara matura) lubduplikat świadectwa ukończenia liceum  

XXXI Liceum Ogólnokształcące

Łódź 93-236, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b

nr konta

52 1560 0013 2026 0025 1385 0005

kwota 26,00 zł (sł. dwadzieścia sześć złotych)

w treści za duplikat świadectwa dojrzałości/duplikat świadectwa ukończenia liceum, nazwisko, imię, rok ukończenia


 

 


Uwaga!
XXXI LO ma nowy adres e-mail:

foto1