foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


Historia naszej szkoły

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi powstało w 1962 r.
Pierwotnie mieściło się w gmachu XXV LO, ale już w 1964 r. przeniosło się do nowego budynku. W tym samym roku naszemu liceum nadano imię Ludwika Zamenhofa i odbyła się pierwsza matura.
W późniejszych latach szkoła rozwijała się pod bacznym okiem dyrektorów, dzięki czemu powstały laboratorium językowe (1976 r.) i pierwsza w Łodzi pracownia komputerowa (1987 r.). W tym właśnie okresie szkoła zaczęła się szybko rozwijać, zaś przełom ustrojowy znacznie ułatwił reformę wewnętrzną. Zaczęto organizować obozy integracyjne dla klas pierwszych, utworzono drugą pracownię komputerową, zaś szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. Ukoronowaniem starań nauczycieli i samych uczniów było zajęcie przez XXXI LO 16. miejsca w Polsce w rankingu szkół średnich, co było zaskoczeniem, gdyż nasza szkoła nigdy nie stawiała sobie za cel wygrywania olimpiad i konkursów, lecz pragnęła rozwoju wszystkich uczniów w zakresie ich możliwości i w ramach ich zainteresowań. Tym bardziej ucieszyły nas sukcesy.


Więcej informacji w kalendarium poniżej, zachęcam również do przeczytania wspomnień Aleksandra Lewandowskiego o tym, jak powstawało XXXI LO.
 


Deklaracja dostępności


Ranking Perspektyw 2021


 Uwaga!

XXXI LO ma nowy adres e-mail:


 

foto1