foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

KALENDARIUM

2012

 • Uroczystość 50-lecia XXXI LO połączona z V Zjazdem Absolwentów
 • Udział naszej młodzieży w IV Kongresie Młodych Matematyków Polski

2011

 • Uzyskanie najlepszego wyniku maturalnego w województwie łódzkim  z matematyki oraz wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej

2010/12

 • Przystąpienie do projektów unijnych:
  • e-Fizyka,
  • e-Matura,
  • Informatyka+,
  • Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości”,
  • „Rekiny przedsiębiorczości”,
  • „Pomóż sobie zdać maturę”,
  • „Sięgaj po więcej”
 • Współpraca z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych
 • Współpraca z organizacją pozarządową FERSO

2010/11

 • Objęcie Szkoły Patronatem Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Statystycznego w Łodzi
 • Współpraca m. in. z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Planetarium Łódzkim
 • Zajęcie II miejsca w województwie w konkursie „Bezpieczna Szkoła” i uzyskanie Certyfikatu Bezpiecznej Szkoły
 • Udział naszej młodzieży w organizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Lalkarzy
 • Współpraca ze szkołami w Stuttgarcie

2010

 • Zajęcie 3. miejsca w województwie oraz 51. miejsca
  w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Uzyskanie najlepszego wyniku maturalnego w województwie łódzkim z języka polskiego oraz wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej
 • Zajęcie III miejsca w Łodzi w Festiwalu Twórczości Nauczycieli Amatorów

2009/11

 • 14 naszych uczniów – laureatami konkursów w ramach Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Uzdolnionej

2008/09

 • Zajęcie I miejsca w Łodzi w konkursie na Najaktywniejszy Samorząd Szkolny
 • Zajęcie I miejsca w Łodzi w działalności wolontariatu
 • Powołanie Szkolnego Ośrodka Kariery

2008

 • Udział naszej młodzieży w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych „TrotuArt”

2007

 • Uroczystość 45-lecia XXXI LO
  połączona z IV Zjazdem Absolwentów
 • Dzięki udziałowi w projekcie "Pracownie komputerowe dla szkół" sala nr 16 została wyposażona w nowy zestaw komputerów firmy Apple Macintosh. Dostarczony sprzęt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Przyznanie Dyrektorowi Szkoły - mgr Bożenie Matuszczyk Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
 • Przystąpienie do projektu europejskiego wolontariatu "Młodzież w działaniu"
 • Wizyta dyrektorów i nauczycieli polskich szkół na Litwie
 • Parada uczniów i nauczycieli XXXI LO na ul. Piotrowskiej z okazji urodzin królowej angielskiej, Elżbiety II

2006

 • W bibliotece szkolnej powstało "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej" dostarczone w ramach projektu współfinansowanego z EFS.
 • Zniszczenia w szkole spowodowane pożarem

2005

 • W szkole została utworzona nowa pracownia komputerowa PC, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2004/05

 • Zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Super- szkoła”; uzyskanie certyfikatu „Szkoła przyjazna uczniom”
 • Powstanie kabaretu„Kabareciarze Zamenhofa”

2004

 • Utworzenie Kawiarenki Literackiej

2003

 • Zajęcie przez uczniów naszej Szkoły VI miejsca w światowym finale ligi MESE

2002

 • Pierwsza edycja Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych
 • Wyposażenie szkoły w nową pracownię komputerową w ramach konkursu „Pracownia internetowa w każdej szkole2002”
 • Zdobycie przez Marcina Kałka Złotego Medalu w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Holandii
 • Przeprowadzenie pierwszej Nowej Matury
 • Zajęcie II miejsca w Łodzi w rankingu szkół średnich przygotowanym przez "Gazetę Wyborczą"

2001/02

 • Drużyna – Szymon Wojczyszyn i Sławomir Sękalski - zakwalifikowała się do światowego półfinału w konkursie MESE i zajęli IV miejsce
 • Zorganizowanie pierwszej edycji konkursów: plastycznego, recytatorsko –dramatycznego, poetyckiego „Uczniowie o Łodzi” (dla uczniów szkół gimnazjalnych)
 • Zajęcie przez Szymona Wojczyszyna I miejsca w krajowym finale eliminacji do XV Międzynarodowych Mistrzostwach Francji w Grach Matematycznych i Logicznych
 • Zajęcie prze Piotra Haładę I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Parlamentaryzm w Polsce”
 • Przyznanie Dyrektorowi Szkoły- mgr Bożenie Matuszczyk Nagrody Miasta Łodzi
 • Zajęcie III miejsca w Łodzi w rankingu szkół średnich przygotowanym przez "Gazetę Wyborczą"

2000/01

 • Edycja wojewódzkiego konkursu „Wschodnie Ziemie Dawnej Rzeczypospolitej”

2000

 • Zorganizowanie Klubu Brydżowego
 • Zajęcie X miejsca w ogólnopolskim olimpijskim rankingu szkół średnich
 • Zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród stypendystom (dla wybitnych nauczycieli i uczniów) pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

·       Wyróżnienie naszego ucznia w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Tajwanie

 • Przyznanie Wojciechowi Wosikowi stypendium Rady Ministrów

1999

 • Przyznanie Krzysztofowi Chylińskiemu stypendium ufundowanego przez Jolantę i Aleksandra Kwaśniewskich w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom
 • Powstanie pierwszej strony internetowej XXXI LO
 • Utworzenie i wyposażenie siłowni

1998/99

 • Udział Konrada Zawadzkiego w Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Łacińskiego

1998

 • Ufundowanie pierwszej nagrody- „Kryształowego Serca”- za wyjątkową postawę dla ucznia Andrzeja Perlińskiego
 • Ustanowienie obchodów Dnia Patrona (uroczystość środowiskowa)
 • Pierwsze obchody Dni Kultury Angloamerykańskiej

1997

 • Uroczystość 35–leciaSzkoły połączona ze Zjazdem Absolwentów
 • Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów XXXI LO
 • Zajęcie 16. miejsca w Polsce w rankingu szkół średnich sporządzonym przez Polski Komitet ds UNESCO wraz z Komitetem Olimpiad Przedmiotowych

1996

 • Komputeryzacja biblioteki szkolnej

1995

 • Rozpoczęcie obchodów Dni Kultury w XXXI LO
 • Wybór uczennicy naszej Szkoły Małgorzaty Krajewskiej do młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

1994/95

 • Udział Tomasza Sobieszka w Centralnych Eliminacjach Olimpiady Matematycznej

1993

 • Powołanie Fundacji Pomocy XXXI LO

1992

 • Utworzenie drugiej pracowni komputerowej
 • Uczestnictwo Szkoły w pracach organizacji AMICITIA

1990

 • Rozpoczęcie działalności Klubu Młodych Talentów (matematyka, język polski, historia)
 • Inauguracja Dni Myśli Matematycznej
 • Pierwsze obchody Dni Esperanto
 • Powołanie Ligi MESE

1989

 • Zorganizowanie pierwszego obozu integracyjnego klas pierwszych
 • Przyjęcie XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Towarzystwa Szkół Twórczych
 • Utworzenie pierwszej klasy autorskiej o profilu naukowo- turystycznym

1988

 • Wstąpienie Szkoły do Klubu Przodujących Szkół

1987/88

 • Rozpoczęcie działalności Szkolnego Koła Pigory i Szkolnego Koła PTSM i PTTK

05.12.1987

 • Uroczystość 25- lecia XXXI LO połączona z pierwszym Zjazdem Absolwentów

1987

 • Przyznanie XXXI LO Honorowej Odznaki Miasta Łodzi z okazji XXV-lecia istnienia Szkoły
 • Otwarcie pracowni komputerowej

1986/87r

 • Zorganizowanie pierwszego egzaminu wstępnego na PŁ w połączeniu z maturą

1980

 • Nadanie kołu LOP imienia E. Potęgi, otwarcie pracowni im. E. Potęgi

1976

 • Otwarcie laboratorium językowego połączone z wprowadzeniem rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego

1972

 • Odznaczenie Szkoły Złotą Odznaką TPPR

1970

 • Nadanie imienia dh Bohdana Woźnego 69 Łódzkiej Drużynie Harcerskiej

1964

 • Pierwsza matura w XXXI LO
 • Ufundowanie sztandaru Szkoły przez Komitet Rodzicielski
 • Nadanie Szkole imienia Ludwika Zamenhofa w czasie Kongresu Esperantystów

18.01.1964

 • Przeniesienie XXXI LO do nowego budynku przy ul. Kruczkowskiego

03.09.1962

 • Inauguracja pierwszego roku nauczania w XXXI LO w gmachu XXV LO przy ul. Łęczyckiej 5,
 • Początek działalności drużyny harcerskiej

 


Deklaracja dostępności


Ranking Perspektyw 2021


 Uwaga!

XXXI LO ma nowy adres e-mail:


 

foto1