foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele
NA GORĄCO PISANA INFORMACJA po   VIII-ej SESJI MATEMATYCZNEJ w   XXXI  LO

(czyli o kolejnym święcie matematyki w XXXI LO w Łodzi,   23.02.2018 r.)

W piątek, 28 lutego 2018 roku, zorganizowana została w XXXI LO  kolejna edycja tzw. Sesji Matematycznej dla klas pierwszych. Sesja tegoroczna, ósma z kolei,  była tradycyjnym świętem matematyki. Jej formuła cały czas ewoluuje i doskonali się. Sesja jest bezpośrednią spadkobierczynią  tzw. Sejmików Matematycznych organizowanych przez 20 lat w XXXI LO dla uczniów szkół podstawowych a, później - gimnazjalnych.

 

Na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych są szczegółowo informowani o czekających ich „atrakcjach matematycznych” w nadchodzących miesiącach.

1) Uczestniczą w szkolnym konkursie o tytuł  Szkolnego Mistrza Matematyki Klas Pierwszych

2) Przygotowują krótką impresję filmową pt. „Matematyka na wesoło”

3) Biorą udział w szkolnym  konkursie   MISTRZ SUDOKU   

4) Są poddani sprawdzianowi zdobytej wiedzy na podstawie informacji z prezentacji multimedialnych przygotowanych przez klasy drugie.

Jednocześnie klasy drugie opracowują prezentacje multimedialne na tematy związane z matematyką:

I. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – historia, fakty, przykładowe zadania

II. Konsekwencje braku V-ego postulatu Euklidesa

III. Podstępy statystyki

IV. Sylwetka wybranego dowolnie matematyka

V. Rachunek błędów – dokładność pomiaru i sposoby jej ewaluacji

Wyobraźnia uczniów i ich pomysły dydaktyczne,  w połączeniu ze zdolnościami informatycznymi,  potrafią tworzyć mieszanki wybuchowe, które znajdują ujście w realizacji wspomnianych prezentacji i dają niezwykłe efekty. Oczywiście, są lepsze i gorsze prace, ale wszystkie mają to ważne coś…

W dniu 23 lutego 2018 r. wszystkie klasy pierwsze o profilu matematycznym spotkały się na sali gimnastycznej w XXXI LO. Sala została wyjątkowo bogato i profesjonalnie przygotowana do zajęć. Akustyka były doprowadzone do najwyższego poziomu. Na ścianach sali zawisły m.in. portrety matematyków polskich z tzw. Polskiej Szkoły Matematycznej. Należy podkreślić fakt, że jest to owoc pracy kilku roczników uczniów naszej szkoły uzdolnionych plastycznie i pałających sympatią bądź miłością  do „królowej nauk”.

Uczniowie klas pierwszych zostali podzieleni „równo” na  grupy i poinformowani o czekających ich  konkurencjach i zasadach oceniania. A  konkurencje były następujące:

I. Sprawdzian pisany w grupach na podstawie wysłuchanej prezentacji o logice i logice wielowartościowej oraz ich konsekwencjach w postaci teorii mnogości i teorii zbiorów rozmytych:

II. Symulacja pracy firmy produkcyjnej, czyli geometria kartki papieru  – w tegorocznej sesji „firmy” produkowały łabędzie wg załączonej instrukcji, a w wersji bardziej zaawansowanej - całe  rodziny łabędzi, a nawet ich mutacje; ta część konkursu miała uczyć pracy w grupie, dokładności i odpowiedzialności, a także umiejętności prezentowania osiągnięć;

III. Podsumowanie wyników „sprawdzianu” dotyczącego badania zdobytej wiedzy na podstawie prezentacji multimedialnych przygotowanych wcześniej przez klasy programowo wyższe;

IV. Powróciliśmy do pomysłu prezentowania historii matematyki - w tym roku przypomnieliśmy historię tzw. Polskiej Szkoły Matematycznej;

V. Z samej ciekawości jak to „wypadnie” w tym roku, przypomnieliśmy uczniom pomysł przygotowania sentencji filozoficznej o matematyce oraz wcześniejsze przygotowanie pracochłonnego modelu  bryły zbudowanej z wielu modułów  na podstawie instrukcji zamieszczonej na wskazanej stronie internetowej;

VI. Prezentacja filmów o matematyce pod ogólnym tytułem „Matematyka na wesoło” (ta konkurencja ma zazwyczaj liczne rzesze zwolenników, gdyż zawiera duże dawki humoru, który tylko matematycy potrafią odnaleźć i docenić). Należy tutaj podkreślić, że wyjątkowość tej konkurencji polega na różnorodności  podejścia do tematu i specyficzny humor poszczególnych klas, a zaciekawienie wzbudza także wśród maturzystów.

Nad techniczną stroną całej operacji czuwali uczniowie klasy IIA  i oni też byli odpowiedzialni za sprawiedliwe oceniane poszczególnych konkurencji oraz sumowanie  „na gorąco” wyników.  Należą im się wyjątkowe słowa uznania, gdyż spełnili się w tej roli wyśmienicie, a odpowiedzialność i dyskrecja zachowania się były na najwyższym poziomie.

Sesja zakończyła się uroczystym wręczeniem dyplomów za poszczególne konkurencje, a uczyniła to osobiście p. Dyrektor Szkoły. Każda klasa miała swoje osiągnięcie i każda była w jakiejś konkurencji najlepsza. Sami uczniowie mają swoje obserwacje i mogą się chwalić wynikami we własnym zakresie. Bowiem w takim przedsięwzięciu nie chodzi o „wyścig szczurów”, a raczej o  koleżeństwo, chęć współpracy i umiejętność dostosowania się do sytuacji oraz … o dobrą zabawę.

Kolejny raz okazało się, że matematyka może jednoczyć i uczyć także na wesoło.

Błyskawicznie  przeprowadzona ewaluacja dała ocenę bardzo pozytywną, a wszyscy bez wyjątku uczestnicy  wyrazili zgodną opinię, że podobna sesja (albo jeszcze lepsza!) musi być zorganizowana w roku przyszłym.  Czekamy więc na to, co będzie za  rok…