foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


27.03.2018 r. odbyła się w naszej szkole druga już konferencja, zorganizowana wspólnie przez XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, tym razem pt. „Marketing, pierwsza władza wolnego rynku”.  

 

 Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach programu „Klasa akademicka SGH” –patronatu SGH w Warszawie, którym objęte są w XXXI LO trzy klasy: Ia (mat-fiz-inf), IIc (mat-geo-ang-inf) oraz IIIa (mat-fiz-inf). Hasło przewodnie konferencji zostało wybrane w drodze konkursu a jego autorem jest uczeń klasy IIc Piotr Kiełek.

Gośćmi konferencji byli: Pan doktor Dariusz Danilewicz (pracownik SGH w Warszawie), Pani Agnieszka Mikina (doradca metodyczny z ŁCDNiKP), Pan Tomasz Misiak (specjalista z ŁCDNiKP) oraz Pani Alina Błaszczyk wraz z grupą młodzieży z XII LO w Łodzi i Pan Tomasz Jabłoński wraz z grupą młodzieży z VI LO w Łodzi.

Konferencja rozpoczęła się wprowadzeniem w zagadnienie, które przybliżył uczestnikom nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i koordynator programu „Klasa akademicka SGH” w XXXI LO prof. Szymon Pytel. W drugiej części spotkania uczniowie klas patronackich a także zaproszeni goście z VI oraz XII LO wygłosili 11 prezentacji konkursowych dotyczących różnego rodzaju odmian marketingu. Każda prezentacja, oprócz części teoretycznej, zawierała także praktyczne zastosowania omawianych rodzajów marketingu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konferencji mogli, poprzez karty do głosowania, wybrać najlepszą prezentację. Wygrał zespół z klasy IIIa w składzie: Paweł Hurnik, Aleksander Włodarczyk i Krzysztof Woźniakowski, który bardzo ekspresyjnie opowiedział o teorii i przykładach marketingu partyzanckiego. Wygrany zespół otrzymał nagrody ufundowane przez patrona – Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Radę Rodziców XXXI LO w Łodzi.