foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


BŁYSKAWICZNA INFORMACJA po  IX-ej SESJI MATEMATYCZNEJ

(czyli o kolejnym święcie matematyki w XXXI LO w Łodzi,   28.02.2019 r.)

W czwartek, 28 lutego 2019 roku, zorganizowana została  w XXXI LO  kolejna edycja tzw.
Sesji Matematycznej dla klas pierwszych naszego liceum. Sesja tegoroczna, dziewiąta z kolei,  
jest tradycyjnym świętem matematyki w naszej szkole.

Jej formuła cały czas ewoluuje i doskonali się. Sesja jest bezpośrednią spadkobierczynią  tzw. Sejmików Matematycznych organizowanych przez 20 lat w XXXI LO dla uczniów szkół podstawowych, a później - gimnazjalnych.

 

W skrócie wygląda to następująco:  na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych są szczegółowo informowani o czekających ich „atrakcjach matematycznych” w nadchodzących miesiącach. A są to:

 1. Uczestnictwo w konkursie o honorowy tytuł Szkolnego Mistrza Matematyki Klas Pierwszych (ten temat zasługuje na dodatkową publikację, gdyż dotyka kilku wrażliwych problemów związanych z pracą z uczniem zdolnym i próbą popularyzacji matematyki wśród uczniów)
 2. Przygotowanie krótkiej impresji filmowej pt. „Matematyka na wesoło” (które to filmy są prezentowanie podczas gali sejmikowej) – część godna uwagi ze względu na zdolności aktorskie uczniów, nieprzewidywalne pomysły reżyserów i doskonałą pracę informatyczną wykonaną przez montażystów
 3. Udział w szkolnym konkursie o tytuł   Mistrza SUDOKU   
 4. Sprawdzian wiedzy zdobytej na podstawie obserwacji  prezentacji multimedialnych przygotowanych wcześniej przez klasy drugie na uzgodniony we wrześniu temat.

Jednocześnie klasom drugim zostają  zaproponowane na początku roku szkolnego  pewne  tematy do opracowania  multimedialnego jako forma pracy długoterminowej w  postaci projektu.

 W tym roku skoncentrowaliśmy się na pięciu typach zagadnień:

 1. Sylwetka Stefana Banacha jako matematyka i człowieka
 2. Jak geometrie nieeuklidesowe zmieniły świat?
 3. Ciekawostki z udziałem kalkulatora prostego
 4. Rozkład Gaussa i jego doniosłość w statystyce
 5. Wybrane zastosowania matematyki we współczesnym świecie

     Nie można nie podkreślić faktu, że wyobraźnia uczniów i ich pomysły dydaktyczne,  w połączeniu ze zdolnościami informatycznymi,  potrafią tworzyć mieszanki wybuchowe, które znajdują ujście w realizacji wspomnianych prezentacji i dają niezwykłe efekty. Oczywiście, są lepsze i gorsze prace, ale wszystkie mają to ważne coś…

              Na szczególną  uwagę zasługują  podstawowe  cele tworzenia takich prezentacji:   jest to „zmuszenie” uczniów do pracy grupowej, doskonalenie technik komputerowych, poszerzanie wiedzy matematycznej, wzbogacanie biblioteki szkolnych i nauczycielskich pomocy dydaktycznych, a przede wszystkim - przygotowanie „klimatu” pod  sprawdzian, któremu zostają poddani uczniowie klas pierwszych po uprzednim obejrzeniu wybranych prezentacji. Uczniowie (chodzi o uczniów klas pierwszych) są przygotowywani w sposób ciągły do tego „sprawdzianu”, a nauczyciele zyskują możliwość ocenienia ich umiejętności samouczenia się oraz selekcjonowania istotnych informacji na podstawie analizy prezentacji. Wyselekcjonowane notatki uczniowie  mogą  wykorzystywać podczas samej „kartkówki”, ale pracują indywidualnie na konto całej klasy. Wyniki są przedstawiane podczas wspomnianej wcześniej  Sesji Matematycznej i uwzględniane  w całościowym rankingu wyników. I tak dochodzimy do sedna sprawozdania.

            W dniu 28 lutego 2019 r. wszystkie klasy pierwsze (bo także pojawili się przedstawiciele klasy humanistycznej) spotkały się w sali gimnastycznej XXXI LO. Sala została  bogato i profesjonalnie przygotowana do zajęć. Na ścianach sali zawisły m.in. portrety matematyków z tzw. Polskiej Szkoły Matematycznej. Należy podkreślić fakt, że jest to owoc pracy kilku roczników uczniów naszej szkoły uzdolnionych plastycznie i pałających miłością, bądź tylko sympatią do „królowej nauk”.

 Uczniowie klas pierwszych zostali podzieleni „równo” na  grupy i poinformowani o czekających ich  konkurencjach i zasadach oceniania. A  konkurencje były następujące:

 1. Sprawdzian pisany w grupach na podstawie wysłuchanej prezentacji o logice i logice  wielowartościowej oraz ich konsekwencjach w postaci teorii mnogości i teorii zbiorów rozmytych;
 2. Symulacja pracy firmy produkcyjnej (z podziałem na odpowiednie funkcje), czyli geometria kartki papieru  – w tegorocznej sesji „firmy” produkowały wielbłądy wg załączonej instrukcji, a w wersji bardziej zaawansowanej - całe rodziny wielbłądów, a nawet ich mutacje; ta część konkursu miała uczyć pracy w grupie, dokładności i odpowiedzialności, a także umiejętności prezentowania osiągnięć;
 3. Podsumowanie wyników  „sprawdzianu” dotyczącego badania zdobytej wiedzy na podstawie prezentacji multimedialnych przygotowanych wcześniej przez klasy programowo wyższe;
 4. Sprawdzian dotyczący historii tzw. Polskiej Szkoły   Matematycznej – doskonale przygotowana i przedstawiona prezentacja  w wykonaniu uczennic klasy 2A;
 5. Gala filmów o matematyce  pod ogólnym tytułem „Matematyka na wesoło” (ta konkurencja ma zazwyczaj liczne rzesze zwolenników, gdyż zawiera duże dawki humoru, który tylko matematycy, choć zdarzają się wyjątki, potrafią  odnaleźć i docenić); należy tutaj podkreślić, że wyjątkowość tej konkurencji polega na różnorodności  podejścia do tematu i specyficzny humor poszczególnych klas, a  zaciekawienie wzbudza także wśród maturzystów.

Nad techniczną stroną całej operacji czuwali uczniowie klasy 2A  i oni też byli odpowiedzialni za sprawiedliwe ocenianie poszczególnych konkurencji oraz sumowanie  „na gorąco” wyników.  Należą im się wyjątkowe słowa uznania, gdyż spełnili się w tej roli wyśmienicie, a odpowiedzialność i dyskrecja zachowania się były na najwyższym poziomie.

Sesja zakończyła się uroczystym wręczeniem dyplomów za poszczególne konkurencje, a uczyniła to osobiście p. Dyrektor Szkoły. Nie ma sensu podawać tutaj poszczególnych wyników. Każda klasa miała swoje osiągnięcia i każda była w jakiejś konkurencji wyróżniona. Sami uczniowie mają swoje obserwacje i mogą się chwalić wynikami we własnym zakresie. Bowiem w takim przedsięwzięciu nie chodzi o „wyścig szczurów”, a raczej o  koleżeństwo, chęć współpracy i umiejętność dostosowania się do sytuacji oraz … o dobrą zabawę. Kolejny raz okazało się, że matematyka może jednoczyć i uczyć także na wesoło.    

            Czy Sesja spełniła swoją rolę? Ocenią to najlepiej sami uczniowie. 
Ale ich zainteresowanie  i pozytywne reakcje były dość czytelne i przemawiają za kontynuowaniem takiego projektu. Czekamy więc na to, czy będzie i co będzie na X-ej Sesji Matematycznej w roku przyszłym.