foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


ODRODZENIE SEJMIKU, czyli

SPRAWOZDANIE z XXI-ego SEJMIKU MATEMATYCZNEGO

(o kolejnym święcie matematyki w XXXI LO w Łodzi,   1.03.2019 r.)

       Piątek,1 marca 2019 r., był dość wyjątkowy we współczesnej historii XXXI LO.     Po pierwsze – dzień wcześniej odbyła się IX Sesja Matematyczna dla uczniów klas pierwszych (przygotowanie i opieka klasy IIA), a po drugie – po dziewięciu latach przerwy zorganizowany został tzw. Sejmik Matematyczny dla uczniów kończących naukę w wygaszanych gimnazjach i reaktywowanych  szkołach podstawowych. Tegoroczna edycja Sejmiku była już XXI w historii szkoły. Cele zorganizowania tego przedsięwzięcia są dość oczywiste. Chodzi o odtworzenie dobrej współpracy ze szkołami podstawowymi (przecież kiedyś działał przy XXXI LO tzw. Klub Młodych Talentów skupiający uczniów szkół podstawowych zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności matematycznych na poziomie bardziej abstrakcyjnym niż  obowiązujący wówczas program szkoły podstawowej), po drugie – ukazanie potencjalnym kandydatom do szkoły atmosfery skoncentrowanej wokół uczenia matematyki  w XXXI LO oraz „przemycenie” pewnych intrygujących zagadnień matematycznych ukazujących ten przedmiot z innej perspektywy.

 

Na zaproszenie do udziału w Sejmiku odpowiedziało dziewięć szkół. Pod opieką nauczycieli   przybyły 5-osobowe drużyny gotowe podjąć wyzwanie.  Zaczęło się dość mocno od sprawdzianu indywidualnego z zadań niekoniecznie „typowych”. W tym czasie opiekunowie zawodników spotkali się w bibliotece XXXI LO z p. dyrektor Ewą Łoś  i nauczycielami matematyki organizującymi Sejmik celem wymiany uwag,  doświadczeń i spostrzeżeń oraz możliwych dalszych perspektyw.  Po 30 minutach pracy zawodnicy zapoznali się z poprawnymi rozwiązaniami i, po muzycznej rekreacji, Sejmik rozwinął się dalej. Tym razem omówiony został paradoks Simpsona. Prezentację tego zagadnienia przygotował i przedstawił nauczyciel matematyki w XXXI LO, p. mgr Kacper Grzelakowski. Ta część Sejmiku też zakończyła się szybkim sprawdzianem. Kolejny punkt Sejmiku to wykład uczniów klasy IIA (mat.-fiz.-inf.) dotyczący historii matematyki i matematyków polskich do końca XIX wieku. I ten fragment spotkania został zdiagnozowany poprzez krótki sprawdzian z umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Ostatnia część Sejmiku to praca w grupach podczas kreatywnego budowania z papieru modeli łabędzi. Ta część aktywności wzbudziła dużo radości i wyzwoliła niewiarygodne pokłady energii w zawodnikach. Zabawy było co niemiara, nawet opiekunowie grup przyłączyli się do zabawy i aktywnie dopingowali zawodników.

Należy w tym miejscu podkreślić rolę uczniów klasy IID, którzy pod kierunkiem prof. Anny Zalasy (wychowawczyni i nauczyciel matematyki) sprawdzali, oceniali i koordynowali całość prac Sejmiku.

Na zakończenie odbyło się podsumowanie spotkania, rozdanie dyplomów i symbolicznych nagród. Chyba nie było ucznia, który nie zostałby doceniony. Każdy był laureatem i pewnego rodzaju zwycięzcą. Wydaje się, że pomysł reaktywacji tego typu przedsięwzięcia zyskał też akceptację wśród nauczycieli-opiekunów drużyn. Co do samych zawodników – dla nich też było to ogromne wyzwanie: z jednej strony nowe środowisko, nowi nauczyciele, nowe doświadczenia; z drugiej strony chęć pokazania się z jak najlepszej strony i usatysfakcjonowania swoich nauczycieli.

Ze strony organizatorów można było usłyszeć same dobre oceny. Zawodnicy byli aktywni, komunikatywni i bezpośredni, a współpraca z ich opiekunami wzorowa. Nie bez znaczenia była też nutka sentymentalna, gdy spotkali się ze swoimi poprzednimi nauczycielami.

Pytanie, co dalej z pomysłem reaktywacji tego typu zajęć w przyszłości, zależy w dużej mierze od uczestników Sejmiku. Ilu z nich będzie kontynuować naukę w XXXI LO? Ilu będzie mieć dobre wspomnienia? Czy spotkamy się  z nimi ponownie podczas „Dni Otwartych”?  Czy nauczyciele ze szkół podstawowych będą chcieli ściślejszej współpracy? Najbliższy czas pokaże.

My jesteśmy usatysfakcjonowani i otwarci. Bo przecież matematyka uczy uczyć się i rozwija umysł oraz osobowość człowieka, tym bardziej młodego.