foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

         


 5.03.2019 odbyła się w naszej szkole trzecia już konferencja, zorganizowana wspólnie przez XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, tym razem  pt. „Internet of Things – First Step to Intelligent Future”. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach programu „Klasa akademicka SGH” –patronatu SGH w Warszawie, którym objęte są w XXXI LO dwie klasy: Ia (mat-fiz-inf) oraz IIa (mat-fiz-inf). Hasło przewodnie konferencji zostało wybrane w drodze konkursu a jego autorkami są uczennice klasy IIa Magdalena Pakuła i Aleksandra Mikołajczyk.

 

 

Gośćmi konferencji byli: Pan Jarosław Owsiański (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi), Pani Dorota Popowska (dyrektor Centrum Otwartej Edukacji SGH w Warszawie), Panowie: Kamil FligMirosław Łukasiewicz (pracownicy Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH w Warszawie), Pani Dorota Wojtuś (doradca metodyczny z ŁCDNiKP), Pani Agnieszka Mikina (doradca metodyczny z ŁCDNiKP) oraz Pan Jacek Poławski wraz z grupą młodzieży z XII LO w Łodzi.Konferencja rozpoczęła się wprowadzeniem w zagadnienie, które przybliżył uczestnikom nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i koordynator programu „Klasa akademicka SGH” w XXXI LO prof. Szymon Pytel. W drugiej części spotkania uczniowie klas patronackich wygłosili 11 prezentacji konkursowych związanych z tematem przewodnim, czyli Internet of Things. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konferencji mogli, poprzez karty do głosowania, wybrać najlepszą prezentację. Wygrał zespół z klasy IIa w składzie: Aleksandra Mikołajczyk, Magdalena Pakuła i Wilhelm Osada, który bardzo ekspresyjnie opowiedział o związkach sztucznej inteligencji z Internetem Rzeczy. Wygrany zespół otrzymał nagrody ufundowane przez sponsora konferencji Państwa Barbarę i Rafała Dembowskich oraz patrona – Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Radę Rodziców XXXI LO w Łodzi.