foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... PrzyjacieleDZIEŃ PATRONA SZKOŁY

My, społeczność XXXI LO w Łodzi, jesteśmy jedną z czterech szkół w Polsce, która ma za patrona postać Ludwika Zamenhofa.

Zwyczaj grudniowych obchodów Dnia Patrona w naszym Liceum związany jest z dniem urodzin twórcy języka Esperanto, który przypada 15 grudnia i ma już u nas wieloletnią tradycję.


 

 

 

Sama formuła obchodów zmieniała się, ale jej głównym motywem jest zawsze skupienie się tego dnia społeczności szkolnej na popularyzowaniu postaci Patrona Szkoły i stworzonego przez niego języka.

Obchody przygotowują tradycyjnie klasy pierwsze. Opiekunem obchodów przez wiele lat był nauczyciel historii profesor Jan Szałowski, który zna historię i tradycję ruchu esperanckiego, a także język zainicjowany w 1887 roku przez Ludwika Zamenhofa.

W czasie uroczystości, w przystępnej i urozmaiconej formie, młodzież poznaje istotne fakty z życiorysu Ludwika Zamenhofa. Poznaje esperanckie wersje Inwokacji ‘Pana Tadeusza’ Adama Mickiewicza i ‘Deszczu jesiennego’ Leopolda Staffa w tłumaczeniach Antoniego Grabowskiego i Juliana Tuwima oraz wspaniałe i rzęsiście oklaskiwane wykonanie nieoficjalnego hymnu esperanckiego ‘Vivu la stel’.

Po oficjalnej uroczystości szkolnej młodzież ma okazję spotkać się z członkami Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Esperantystów, z panem Robertem Kamińskim przewodniczącym Oddziału na czele.

W roku 2014, a dokładnie 19 września,  przypadła 50 rocznica nadania naszemu Liceum imienia tego sławnego syna ziemi polskiej, który jest twórcą najbardziej znanego na świecie projektu języka międzynarodowego.

Wówczas we wrześniu 1964 roku w Łodzi odbywał się XVII Ogólnopolski Kongres Esperantystów.  Wkrótce po nadaniu imienia w Liceum powstało ‘Kółko Esperanckie’ prowadzone przez panią Janinę Bartoszko, a później przez szereg lat, począwszy od roku 1973 - w ówczesnym profilu matematyczno przyrodniczym - uczniowie przez trzy lata mogli poznawać tajniki i bogactwo języka, którego miłośnicy mieszkają na wszystkich kontynentach globu ziemskiego.

Zygmunt Klemensiewicz nazwał kiedyś Esperanto "dorobkiem kultury polskiej". To ważne stwierdzenie, gdyż jest dorobkiem znanym poza granicami naszego kraju, dorobkiem który także pozwala propagować Polskę na całym świecie.