foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


Projekt „Szkoła XXI wieku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Okres realizacji Projektu:        od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Miejsce realizacji:                     XXXI LO w Łodzi,
                                                    ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź 

                            

     

l.p.

Nazwa zadania

Planowany termin  realizacji

1

Adaptacja pomieszczeń.

VII-VIII 2019

2

Wyposażenie szkoły w sieć, niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

I-VIII 2019

3

Rekrutacja uczestników projektu - nabór i ocena dokumentów zgłoszeniowych, podpisanie umów.

IX. 2019

4

Ustalenie listy osób zakwalifikowanych do projektu, sporządzenie listy rezerwowej.

IX. 2019

5

Szkolenia dla nauczycieli.

IX –X 2020

6

Studia podyplomowe dla nauczycieli.

IX. 2019- VI. 2020

7

Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły.

 IX. 2019-VI. 2020