foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

Klasa 1 D

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

język polski,
historia,
geografia

Języki obce

język angielski

drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
matematyka,
geografia,
historia

 Opis klasy

We wszystkich oddziałach język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach zaawansowania.
Drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach - od podstawkontynuacja.

Uczniowie klasy 1 D przygotowywani będą do studiowania na takich kierunkach jak: filologia polska, angielska, niemiecka, romańska, prawo, psychologia, politologia, historia, geografia, pedagogika, dziennikarstwo, filozofia.

Ten profil klasy to bardzo dobra propozycja dla wszystkich zainteresowanych literaturą, kulturą, sztuką, historią, aktualną sytuacją społeczno – polityczną oraz filozoficznymi aspektami życia.

W trzyletnim programie nauczania, oprócz kwestii merytorycznych, przewidziane są, w ramach współpracy
z Uniwersytetem Łódzkim, wykłady i warsztaty z pracownikami naukowymi Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Politologicznego i Stosunków Międzynarodowych, pozalekcyjne wyjścia do teatru, spotkania z łódzkimi artystami. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w ponadprogramowych zajęciach i imprezach terenowych z zakresu historii Polski nadzorowanych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

Uczniowie będą mogli obserwować przebieg rozpraw sądowych w budynku Sądu Rejonowego w Łodzi, w ten sposób zapoznając się i pogłębiając swoją wiedzę na temat prawa karnego i cywilnego.

Zaplanowany model klasy stwarza możliwość rozwoju zainteresowań, pogłębiania wiedzy humanistycznej
i ukształtowania świadomego odbiorcy szeroko pojętej kultury.