foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

Klasa 1d

 

Grupa d1

Grupa d2

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

matematyka,
biologia,
chemia

matematyka,
fizyka,
chemia

Języki obce

język angielski

drugi język hiszpański

język angielski

drugi język niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia

język polski,
matematyka,
fizyka,
chemia

 Opis klasy

Język angielski nauczany jest w grupach na czterech poziomach zaawansowania.

W grupie 1 d1 drugi język obcy - hiszpański jest nauczany w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach - od podstawkontynuacja

W grupie 1 d2 drugi język obcy - niemiecki nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach - od podstawkontynuacja.

Grupa d1

Klasa o profilu przyrodniczym dla uczniów z szerokimi zainteresowaniami biologicznymi i chemicznymi. Umożliwia  pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w Olimpiadach przedmiotowych oraz Konkursach indywidualnych i grupowych. Ułatwia naukę ze względu na wprowadzenie szeregu metod aktywizujących ucznia.

W grupie 1 d1 przedmioty rozszerzone to biologia, chemia i matematyka.

Profil klasy zapewnia przygotowanie uczniów do matury z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Absolwenci mogą podejmować dalszą edukację na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Medycznego, biologii, chemii i ochronie środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybranych kierunkach Politechniki Łódzkiej.

Przewidywane są zajęcia dodatkowe takie jak:

  • warsztaty w Palmiarni, Ogrodzie Botanicznym i Zoologicznym
  • zajęcia na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywieniu prowadzone przez pracowników Politechniki Łódzkiej
  • organizacja i uczestnictwo w imprezach ekologicznych

Młodzież klas o profilu przyrodniczym korzysta z chemicznych zajęć laboratoryjnych prowadzonych  na PŁ oraz zajęć w ramach Akademii Ciekawej Chemii na UŁ. Nauczyciele zespołu przyrodniczego prowadzić będą Koła Przedmiotowe dla zainteresowanych uczniów. Najzdolniejsi uczniowie, poza uczestnictwem w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, mogą realizować swoje pasje naukowe i projekty indywidualne, w ramach Olimpiady Biologicznej i Chemicznej.

 Grupa d2

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, chemia, zostały tak dobrane by maksymalnie rozszerzyć wachlarz możliwości w wyborze dalszego kształcenia.

Przyszli absolwenci klasy "mat-fiz-chem" będą mogli kontynuować naukę na kierunkach politechnicznych, ścisłych uniwersyteckich lub medycznych.

Dzięki współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim - w ramach patronatu, przewidziane są zajęcia warsztatowe oraz wykładowe prowadzone przez pracowników naukowych tychże uczelni. Pozwoli to rozszerzyć wiedzę z przedmiotów wiodących oraz zapoznać się ze specyfiką uczelni wyższych.

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską uczniowie klasy będą mieli dostęp do multimedialnego podręcznika z fizyki oraz Wirtualnego Laboratorium.