foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

Klasa 1 C

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

matematyka,
język angielski,
geografia

Języki obce

język angielski

drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
język angielski,
matematyka,
geografia

 

Opis klasy

 

Język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach.
Drugi język obcy jest nauczany w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach - od podstaw kontynuacja.

Klasa I C jest bardzo dobrym wyborem dla uczniów szczególnie uzdolnionych lingwistycznie, matematycznie oraz zainteresowanych poznawaniem i wyjaśnianiem procesów społeczno-gospodarczych, kulturowych i politycznych współczesnego świata i Polski.

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: matematyka, geografia i język angielski.

Taki dobór przedmiotów pozwala absolwentom na dużą elastyczność w wyborze kierunków studiów, a dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, również miejsca studiowania, także na uczelniach zagranicznych.

Treści zawarte w programie klasy przygotują uczniów do studiowania na kierunkach zarówno ekonomicznych, społecznych (np. na Uniwersytecie Łódzkim, w Szkole Głównej Handlowej), jak i politechnicznych (np. na Politechnice Łódzkiej).

Wyniki z matury z wiodących przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji, między innymi na: ekonomii, informatyce, ekonometrii, finansach, europeistyce, logistyce, zarządzaniu i administracji, marketingu, bankowości, turystyce i rekreacji, matematyce, geografii, prawie, stosunkach międzynarodowych, geologii, politologii.

Absolwenci mogą także studiować na kierunkach prowadzonych w języku angielskim (np. Business Management, Management and Finanse).

Uczniowie tej klasy w ramach kół naukowych z wiodących przedmiotów będą mogli rozszerzać swoje zainteresowania i wykorzystywać zdobyte umiejętności w olimpiadach przedmiotowych, konkursach językowych oraz wiedzy o Polsce i krajach anglojęzycznych. Wiedzę praktyczną uczniowie będą mogli rozwijać także w ramach wycieczek krajoznawczych, zajęć pozaszkolnych, między innymi w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urzędzie Statystycznym.