foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

Klasa 1 B

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

matematyka,
biologia,
chemia

Języki obce

język angielski

drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia

 

 

Opis klasy

Język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach.
Drugi język obcy
  nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach - od podstawkontynuacja.

Klasa o profilu przyrodniczym dla uczniów z szerokimi zainteresowaniami biologicznymi i chemicznymi. Umożliwia pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w Olimpiadach przedmiotowych oraz Konkursach indywidualnych i grupowych. Ułatwia naukę ze względu na wprowadzenie szeregu metod aktywizujących ucznia.

W klasie 1 B przedmioty rozszerzone to biologia, chemia i matematyka.

Profil klasy zapewnia przygotowanie uczniów do matury z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Absolwenci mogą podejmować dalszą edukację na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Medycznego, biologii, chemii i ochronie środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybranych kierunkach Politechniki Łódzkiej.

Przewidywane są zajęcia dodatkowe takie jak:

  • warsztaty w Palmiarni, Ogrodzie Botanicznym i Zoologicznym
  • zajęcia na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywieniu prowadzone przez pracowników Politechniki Łódzkiej
  • organizacja i uczestnictwo w imprezach ekologicznych

Młodzież klas o profilu przyrodniczym korzysta z chemicznych zajęć laboratoryjnych prowadzonych  na PŁ oraz zajęć w ramach Akademii Ciekawej Chemii na UŁ. Nauczyciele zespołu przyrodniczego prowadzić będą Koła Przedmiotowe dla zainteresowanych uczniów. Najzdolniejsi uczniowie, poza uczestnictwem w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, mogą realizować swoje pasje naukowe i projekty indywidualne, w ramach Olimpiady Biologicznej i Chemicznej.