foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

Klasa 1 Ai

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

matematyka,
fizyka,
informatyka

Języki obce

język angielski

drugi język do wyboru:
niemiecki lub hiszpański

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka

 

Opis klasy

Język angielski nauczany jest w grupach na dwóch poziomach zaawansowania.

Drugi język obcy do wyboru:

  • język niemiecki jest nauczany w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach - od podstaw kontynuacja,
  • język hiszpański jest nauczany od podstaw.

 

Klasa I Ai ma charakterem nawiązywać do autorskich klas matematycznych mających bardzo dobrą opinię wyższych uczelni.

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, fizyka i informatyka.

W pierwszym roku nauki, w plan lekcji zostaną wkomponowane zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki, mające ułatwić start naukowy w środowisku naszej szkoły oraz przygotowanie uczniów do podjęcia ambitnych zadań konkursowych i olimpijskich.

W klasie III planowane jest koło akademickie (zajęcia z matematyki, wykraczające poza program).

Głównie dla tej klasy zorganizowane będą:

—   koło brydża sportowego

—   koło algorytmiki szachowej

—   koło informatyczne

Głównym celem utworzenia klasy jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów ścisłych, przygotowanie do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach i uczelniach oraz wszechstronny rozwój kulturalno – społeczno – emocjonalny.
Od kandydatów do tej klasy wymagane są predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, chęć do rozwijania swoich talentów przez udział w olimpiadach i konkursach.