foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e XXXI LO
grupy językowe franc hiszp niem franc niem franc hiszp niem hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-chem-mat mat-ang-geo-inf mat-biol-chem mat-fiz-chem pol-hist-geo-wos
min 165,8 166,8 170  154,8 153,6 162 159,2 157,8  151,8 153,2  122,2  134,6  133 122,2
max 179,0 200 186  200 175,2 177,4  171  175,8  173,4 168,4  151,2  165,2  154,4  200
średnia w grupach językowych 168,4   173 174,9  164,6  161,4  167,8  163,9  164,7   158,5  160 134,2 146,6  140,1 

 

 

160,1 

średnia w klasach  172,2  163  165,4 159,3  140,5 
Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e XXXI LO
grupy językowe franc hiszp niem franc niem franc hiszp niem hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-chem-mat mat-ang-geo-inf mat-biol-chem mat-fiz-chem pol-hist-geo-wos
min 147,8 155,2 162,6  142,6 151,2 146,2 149,8 147,4  146 141  135,8  143,6  136,2 135,8
max 176,2 200 200  200 200 173,6  200  173  166,4 180,8  145,2  167,8  163  200
średnia w grupach językowych  158,5  164,5 171,5  156,4  163,7  154,8  161,2  156,3 154,4  153,2  140.1 152,8 144,1

 

 

156,3

średnia w klasach  164,4  160,0 156,8  153,8  145,7
Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e XXXI LO
grupy językowe hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-chem-mat mat-ang-geo-inf mat-fiz-chem pol-hist-geo-wos
min 145 140 142 139 145 136 128 135 132 135 130 125 123 122,6
max 161 168 200 158 164 162 155 200 151 156 171 151 144 200
średnia w grupach językowych 152 148 156 146 154 143 137 149 139 141 141 132 133 144
średnia w klasach 150,1 152,1 143 140,3 132,5

 

Klasa 1a 1b 1c 1d 1e
grupa językowa franc niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol- chem -mat mat-ang-geo mat-fiz- chem pol-hist-geogr-wos
maksimum 156 166 162 200 200 146 200 149 155 200 165 141 137
minimum 144 149 146 147 153 131 135 135 140 142 144 116 121
średnia 149 153 151 155 161 135 145 140 143 150 151 126 129
Klasa 1a 1b 1c 1d 1e
grupa językowa hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-mat-chem fiz-mat-inf chem-mat-biol pol-hist-geogr
minimum 149 151 142 142 143 138 143 142 136 137 137 117 125 121
maksimum 160 200 172 161 180 142 149 151 159 155 151 170 148 159
średnia 153 160 151 149 155 140 146 146 142 145 142 132 129 139

 

Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e 1 f
grupa językowa franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-mat-chem ang-mat-fiz-inf ang-mat-geogr-inf chem-biol-fiz pol-hist-wos-geogr
minimum 148 150 154 148 147 152 138 144 148 132 137 141 136 143 139 121 119 126
maksimum 154 161 169 158 157 180 147 151 160 156 153 162 147 200 149 200 200 148
Średnia 151 154 158 151 151 158 143 147 152 136 146 146 140 151 142 137 134 136