foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e 1 f
grupa językowa franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-mat-chem ang-mat-fiz-inf ang-mat-geogr-inf chem-biol-fiz pol-hist-wos-geogr
minimum 148 150 154 148 147 152 138 144 148 132 137 141 136 143 139 121 119 126
maksimum 154 161 169 158 157 180 147 151 160 156 153 162 147 200 149 200 200 148
Średnia 151 154 158 151 151 158 143 147 152 136 146 146 140 151 142 137 134 136