foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

Klasa

1a i 1f

1 b

1 c

1 d

1 e

XXXI LO

grupy językowe

franc

hiszp

niem

franc

niem

franc

hiszp

niem

hiszp

niem

franc

hiszp

niem

przedmioty rozszerzone

mat-fiz-inf

biol-chem-mat

mat-ang-geo

mat-biol-chem

mat-fiz-chem

pol-hist-geo-wos

min

148,8

156,8

156,0

 150,6

157,0

155,8

161,0

153,4

 155,0

146,0

 138,0

 138,8

 130,0

130,0

max

169,8

184,2

175,0

 172,2

174,0

188,4

 191,2

 182,0

 172,6

172,8

 159,6

 160,4

 155,2

191,2