foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

  • od 21 maja 2018 do 20 czerwca 2018 godz. 12:00 - złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej - wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

 

  • od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018 godz. 12:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

  • 12 lipca 2018 o godz. 12:00 - publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

  • od 12 lipca 2018 godz. 12:00 do 19 lipca 2018 godz. 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadgimnazjalnej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego),

  • w dniu 20 lipca 2018 godz. 12:00 - publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu (08:00 – 16:00).

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie  Kuratorium Oświaty w Łodzi:   Rekrutacja do szkół