foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
rodzaj czynności uwagi
od 17 maja 2021 
do 21 czerwca 2021

Złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej (wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów rekrutacyjnych (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).

wniosek
składany w szkole
od 25 czerwca 2021 
do 14 lipca 2021

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga: Kandydat samodzielnie uzupełnia oceny i osiągnięcia w systemie rekrutacji elektronicznej.

Kserokopie
z potwierdzeniem
zgodności z oryginałem
składana w szkole
22 lipca 2021 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. W szkole na tablicy ogłoszeń,
w systemie rekrutacji
elektronicznej
od 23 lipca 2021  
do 30 lipca 2021 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. dodatkowo złożenie
w szkole
 oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
2 sierpnia 2021 Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej. W szkole na tablicy ogłoszeń,
w systemie rekrutacji elektronicznej
Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie  Kuratorium Oświaty w Łodzi:   Rekrutacja do szkół