foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e XXXI LO
grupy językowe hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-chem-mat mat-ang-geo-inf mat-fiz-chem pol-hist-geo-wos
min 145 140 142 139 145 136 128 135 132 135 130 125 123 122,6
max 161 168 200 158 164 162 155 200 151 156 171 151 144 200
średnia w grupach językowych 152 148 156 146 154 143 137 149 139 141 141 132 133 144
średnia w klasach 150,1 152,1 143 140,3 132,5

 

Klasa 1a 1b 1c 1d 1e
grupa językowa franc niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol- chem -mat mat-ang-geo mat-fiz- chem pol-hist-geogr-wos
maksimum 156 166 162 200 200 146 200 149 155 200 165 141 137
minimum 144 149 146 147 153 131 135 135 140 142 144 116 121
średnia 149 153 151 155 161 135 145 140 143 150 151 126 129
Klasa 1a 1b 1c 1d 1e
grupa językowa hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-mat-chem fiz-mat-inf chem-mat-biol pol-hist-geogr
minimum 149 151 142 142 143 138 143 142 136 137 137 117 125 121
maksimum 160 200 172 161 180 142 149 151 159 155 151 170 148 159
średnia 153 160 151 149 155 140 146 146 142 145 142 132 129 139

 

Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e 1 f
grupa językowa franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-mat-chem ang-mat-fiz-inf ang-mat-geogr-inf chem-biol-fiz pol-hist-wos-geogr
minimum 148 150 154 148 147 152 138 144 148 132 137 141 136 143 139 121 119 126
maksimum 154 161 169 158 157 180 147 151 160 156 153 162 147 200 149 200 200 148
Średnia 151 154 158 151 151 158 143 147 152 136 146 146 140 151 142 137 134 136
Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e 1 f XXXI LO
grupy językowe 1ah 1an 1ba 1bn 1cf 1cn 1dh 1dn 1ef 1en 1ff 1fn
max 200 150 200 200 141 148 144 136 159 148 131 139 200
min 133 133 140 133 113 110 109 108 120 126 104 104 104
Średnia z podz. na grupy językowe 142 141 159 143 122 134 129 120 136 133 120 118 134
Średnia w klasach 141 151 128 125 134 118 134

 

Progi punktowe do klas w rekrutacji 2010/2011

Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e 1 f
grupy językowe hiszp niem łac franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem franc hiszp niem
min 137 143 125 124 129 137 120 120 123 132 141 139 117 114 109
max 200 200 200 141 148 154 145 147 150 152 164 167 200 140 146
średnia z podz. na grupy językowe 149 156 141 130 136 143 127 135 133 140 148 147 136 124 122
średnia w klasach 152 141 137 131 144 126