Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

INFORMACJA z XI -ej SESJI MATEMATYCZNEJ
w XXXI  LO

(czyli kolejny raz o święcie  matematyki w XXXI LO w Łodzi,  10.03.2022 r.)

Po rocznej nieobecności spowodowanej pandemią wirusa, w dniu 10.03.2022 roku, na scenę społecznych wydarzeń w XXXI LO wróciła Sesja Matematyczna.
W tym roku zorganizowana była dla uczniów klas drugich. Po raz jedenasty zaistniała tzw. Sesja Matematyczna  (wcześniej  było 20 edycji Sejmików Matematycznych). Tegoroczna odmienność Sesji polegała na wykorzystaniu łącza internetowego i bardziej nowoczesnej formy przekazu ( sytuacja wymuszona reżimem sanitarnym).

Uczniowie klas uczestniczących w Sesji poddani byli „torturkom” matematycznym i stanęli w obliczu programu:

  1. Wykład dotyczący logiki dwuwartościowej i wielowartościowej połączony ze wstępem do teorii zbiorów rozmytych.
  2. Prezentacja filmowa o historii Polskiej Szkoły Matematycznej.
  3. Konstrukcja bryły  przestrzennej.
  4. Przekaz sentencji filozoficznej dotyczącej szeroko pojętego rozumowania matematycznego.
  5. Zdobywanie wiedzy na podstawie prezentacji przygotowanych przez klasy starsze.
  6. Rozwiązywanie rebusów i zagadek związanych z matematyką.
  7. Symulacja  firmy produkującej papierowe modele i nauka współpracy w grupie.
  8. Gala filmowa pod wspólną nazwą „O matematyce inaczej – matematyka na wesoło”.

Prace przygotowawcze do Sesji trwały od początku roku szkolnego, kiedy to uczniom klas drugich i trzecich został zaproponowany pomysł na Sesję. Nie ma wątpliwości, że zarówno prace przygotowawcze, jak i  samo uczestniczenie w zajęciach sesyjnych wymagały od uczniów dużej wytrwałości i zaangażowania, uczyły współpracy w grupie,  zmuszały do systematyczności,  jednocześnie wzbudzały twórcze i odważne myślenie uczestników oraz uczyły poczucia odpowiedzialności.

Pewną atrakcją wzbogacającą atmosferę Sesji była wystawa portretów znanych polskich matematyków – przedstawicieli Polskiej Szkoły Matematycznej.

Sympatycznym akcentem  Sesji był udział w niej klasy o profilu humanistycznym. Teoretycznie skazana na porażkę w świecie matematyki,  klasa pokazała się z dobrej strony i w kilku konkurencjach sporo „namieszała”.

Na wyjątkowe słowa uznania i serdeczne podziękowania zasłużyli uczniowie klasy 3Ag pracujący podczas Sesji w charakterze asystentów, pomocników i sędziów oraz operatorów filmowych. Ich dyskretna pomoc i opieka ułatwiały rozwiązywanie konfliktów.

Sesja zakończyła się uroczystym wręczeniem dyplomów za poszczególne konkurencje. Bez  fałszywej kryptoreklamy można ogłosić (po pewnej formie ewaluacji), że w tym roku Sesja ponownie okazała się sukcesem dydaktyczno-organizacyjnym szkoły i uczniów. Czy będą kolejne – czas pokaże. Oby tak!

Ale, co niezbędne jest podkreślenia, najważniejszym osiągnięciem Sesji nie był i nie jest „wyścig szczurów”, a raczej  uwypuklenie koleżeństwa, chęci współpracy i umiejętności dostosowania się do sytuacji oraz …  dobra zabawa.

Kolejny raz okazało się, że matematyka może jednoczyć, bawić  i uczyć przez zabawę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej imprezy.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Czcionka
Kontrast