Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

SEJMIK MATEMATYCZNY dla klas VIII 2024 w XXXI LO

DNI MATEMATYKI W XXXI LO

REGULAMIN PRZEDSIĘWZIĘCIA

SEJMIK MATEMATYCZNY
DLA KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
( r. sz. 2023/2024)

PROGRAM SEJMIKU

W  dniu 29.02.2024 r. zaproszeni uczniowie będą uczestniczyli w konkursach drużynowych, w których rywalizują maksymalnie czteroosobowe drużyny ze zgłoszonych szkół. Oprócz zadań matematycznych (punkt I programu) będą też konkursy związane z treścią poszczególnych wykładów.

 Czas trwania: 10:00-13:00

 1. Konkurs matematyczny – każda drużyna rozwiązuje zestaw zadań
 2. Wykład 1 (niespodzianka)
 3. Wykład 2 (niespodzianka)
 4. Podsumowanie konkursu i rozdanie dyplomów.

 ZAKRES WYMAGAŃ
Podstawę do przygotowania się uczniów do Konkursu Matematycznego stanowi podstawa programowa przedmiotu matematyka dla szkoły podstawowej .

ORGANIZACJA I TERMINARZ

 1.  22-26.01.2024 r. – dostarczenie zaproszeń do szkół
 2. do 15.02.2024 r. – przyjmowanie zgłoszeń na Sejmik
 3. 02.2024 r. – Sejmik Matematyczny w XXXI LO

Pobierz oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku i zgody na przetwarzanie danych osobowych >>>>>

SESJA MATEMATYCZNA 2023 w XXXI LO

INFORMACJA  po  XII -ej

SESJI MATEMATYCZNEJ  w   XXXI  LO

(czyli o kolejnym święcie matematyki w XXXI LO w Łodzi,  16.02.2023 r.)

            Był wtorek, 12 lutego 2023 r., w XXXI LO ruszyły prace przygotowujące salę gimnastyczną na coroczną imprezę związaną ze świętem matematyki w Liceum. Sala została ustrojona w portrety wielkich matematyków polskich – przedstawicieli tzw. Polskiej Szkoły Matematycznej. Zaciemnione okna, fotografie, rysunki i napis „XII Sesja Matematyczna” robiły duże wrażenie.

            W środę od godz. 10-ej gościliśmy uczniów klas ósmych z opiekunami. Wtedy odbywały się zajęcia w ramach popularyzowania wiedzy matematycznej wśród zainteresowanych uczniów zaprzyjaźnionych z XXXI LO szkół podstawowych. Odkryty został przed nimi świat płaszczaków i poznali proces sprawiedliwego podziału dóbr. A wszystko to przeplatane zabawą, rysowaniem i propozycją edukacyjną szkoły. Imprezę przygotowała klasa ID.

            Dzień następny to tradycyjna Sesja Matematyczna dla wszystkich uczniów klas drugich XXXI LO. Poprzedzona była wcześniejszymi wydarzeniami w postaci klasowego konkursu SUDOKU oraz sprawdzianem z wiedzy zdobytej na podstawie przygotowywanych długoterminowo przez uczniów klas trzecich prezentacji. W tym roku skoncentrowaliśmy się na postaci Kartezjusza, możliwościach kalkulatora prostego oraz wkładu kobiet do matematyki światowej.

            W ramach Sesji uczniowie klas drugich dowiedzieli się z ciekawej prezentacji dużo o  ruchu naukowym w odradzającej się Polsce, jakim była Polska Szkoła Lwowska, potem Szkoła Warszawska oraz Szkoła Wrocławska, czyli o tzw. Polskiej Szkole Matematycznej i jej wybitnych przedstawicielach. W kolejnej prezentacji zostały przybliżone podstawy logiki dwuwartościowej, podstawowe prawa i przykłady rozpoznawania rozumowań dedukcyjnych.

Uogólnienie na logikę wielowartościową i wkład Polaków w tę nową dziedzinę logiki formalnej było konsekwencją występujących w logice klasycznej paradoksów. W ten sposób dobrnęliśmy do teorii mnogości Cantora oraz do zbiorów rozmytych. Jako relaks po tak wyczerpujących aktywnościach można uznać drużynowe rozwiązywanie rebusów i problemów matematycznych, poznać znajomość aforyzmów oraz sentencji o matematyce. Dużo radości sprawiła uczestnikom zabawa w firmę produkcyjną w postaci zajęć origami. Uczyła zespołowości, precyzji i odpowiedzialności pracy w grupie. Sesja zakończyła się prezentacją etiud filmowych, czyli krótkich filmików nakręconych przez poszczególne klasy. Temat filmików „Matematyka na wesoło” potwierdził niekonwencjonalne i humorystyczne podejście uczniów do tego przedmiotu. Była to też praca długoterminowa, bo młodzież miała czas na jej wykonanie  praktycznie od września, kiedy to został przedstawiony zarys Sesji.

Rolę jurorów, sędziów i asystentów pełniła klasa 3a_a (mat./fiz./ang.) i bawiła się równie dobrze, co uczestniczące w Sesji i jej konkursach młodzież klas drugich.

Sesja zakończyła się uroczystym wręczeniem dyplomów za poszczególne konkurencje. Bez  fałszywej kryptoreklamy można ogłosić, że w tym roku Sesja też okazała się dydaktyczno-organizacyjnym sukcesem szkoły i uczniów oraz nauczycieli matematyki.

 A najważniejszym osiągnięciem Sesji nie jest „wyścig szczurów”, tylko  koleżeństwo, chęć współpracy i umiejętność dostosowania się do sytuacji oraz …  dobra zabawa. Kolejny raz stało się jasnym, że matematyka może jednoczyć i uczyć przez zabawę.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tegorocznej Sesji na stronie XXXI LO, a także odsyłamy do artykułu w Dzienniku Łódzkim. Święto matematyki w XXXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Było ciekawie i na wesoło. Zobaczcie zdjęcia | Dziennik Łódzki (dzienniklodzki.pl)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej imprezy.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

SEJMIK MATEMATYCZNY 2023 dla klas 8 SP

W dniu 15.02.2023 r. odbył się w  naszej szkole Sejmik Matematyczny. Uczestniczyło w nim 13 szkół podstawowych. Czteroosobowe delegacje szkół zmierzyły się z zadaniami konkursowymi a następnie wysłuchały wykładów o historii matematyki na ziemiach polskich, o płaszczakach i czwartym wymiarze oraz o sprawiedliwym podziale. Każdy wykład wiązał się z dodatkową aktywnością. Uczestnicy Sejmiku mieli okazję sprawdzić swoją pamięć rywalizując na platformie Kahoot, rozwinąć swoją wyobraźnię przedstawiając swoje wyobrażenie świata płaszczaków oraz sprawiedliwie podzielić ciasto.

Zwycięzcami rywalizacji okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana  Długosza w Rzgowie

II miejsce zajęła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich
III miejsce zajęła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 193 im. Kamila Baczyńskiego

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za wspólną zabawę!

SESJA MATEMATYCZNA 2022 w XXXI LO

INFORMACJA z XI -ej SESJI MATEMATYCZNEJ
w XXXI  LO

(czyli kolejny raz o święcie  matematyki w XXXI LO w Łodzi,  10.03.2022 r.)

Po rocznej nieobecności spowodowanej pandemią wirusa, w dniu 10.03.2022 roku, na scenę społecznych wydarzeń w XXXI LO wróciła Sesja Matematyczna.
W tym roku zorganizowana była dla uczniów klas drugich. Po raz jedenasty zaistniała tzw. Sesja Matematyczna  (wcześniej  było 20 edycji Sejmików Matematycznych). Tegoroczna odmienność Sesji polegała na wykorzystaniu łącza internetowego i bardziej nowoczesnej formy przekazu ( sytuacja wymuszona reżimem sanitarnym).

Uczniowie klas uczestniczących w Sesji poddani byli „torturkom” matematycznym i stanęli w obliczu programu:

 1. Wykład dotyczący logiki dwuwartościowej i wielowartościowej połączony ze wstępem do teorii zbiorów rozmytych.
 2. Prezentacja filmowa o historii Polskiej Szkoły Matematycznej.
 3. Konstrukcja bryły  przestrzennej.
 4. Przekaz sentencji filozoficznej dotyczącej szeroko pojętego rozumowania matematycznego.
 5. Zdobywanie wiedzy na podstawie prezentacji przygotowanych przez klasy starsze.
 6. Rozwiązywanie rebusów i zagadek związanych z matematyką.
 7. Symulacja  firmy produkującej papierowe modele i nauka współpracy w grupie.
 8. Gala filmowa pod wspólną nazwą „O matematyce inaczej – matematyka na wesoło”.

Prace przygotowawcze do Sesji trwały od początku roku szkolnego, kiedy to uczniom klas drugich i trzecich został zaproponowany pomysł na Sesję. Nie ma wątpliwości, że zarówno prace przygotowawcze, jak i  samo uczestniczenie w zajęciach sesyjnych wymagały od uczniów dużej wytrwałości i zaangażowania, uczyły współpracy w grupie,  zmuszały do systematyczności,  jednocześnie wzbudzały twórcze i odważne myślenie uczestników oraz uczyły poczucia odpowiedzialności.

Pewną atrakcją wzbogacającą atmosferę Sesji była wystawa portretów znanych polskich matematyków – przedstawicieli Polskiej Szkoły Matematycznej.

Sympatycznym akcentem  Sesji był udział w niej klasy o profilu humanistycznym. Teoretycznie skazana na porażkę w świecie matematyki,  klasa pokazała się z dobrej strony i w kilku konkurencjach sporo „namieszała”.

Na wyjątkowe słowa uznania i serdeczne podziękowania zasłużyli uczniowie klasy 3Ag pracujący podczas Sesji w charakterze asystentów, pomocników i sędziów oraz operatorów filmowych. Ich dyskretna pomoc i opieka ułatwiały rozwiązywanie konfliktów.

Sesja zakończyła się uroczystym wręczeniem dyplomów za poszczególne konkurencje. Bez  fałszywej kryptoreklamy można ogłosić (po pewnej formie ewaluacji), że w tym roku Sesja ponownie okazała się sukcesem dydaktyczno-organizacyjnym szkoły i uczniów. Czy będą kolejne – czas pokaże. Oby tak!

Ale, co niezbędne jest podkreślenia, najważniejszym osiągnięciem Sesji nie był i nie jest „wyścig szczurów”, a raczej  uwypuklenie koleżeństwa, chęci współpracy i umiejętności dostosowania się do sytuacji oraz …  dobra zabawa.

Kolejny raz okazało się, że matematyka może jednoczyć, bawić  i uczyć przez zabawę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej imprezy.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Czcionka
Kontrast