Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

Historia naszej szkoły

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi powstało w 1962 r.
Pierwotnie mieściło się w gmachu XXV LO, ale już w 1964 r. przeniosło się do nowego budynku. W tym samym roku naszemu liceum nadano imię Ludwika Zamenhofa i odbyła się pierwsza matura.
W późniejszych latach szkoła rozwijała się pod bacznym okiem dyrektorów, dzięki czemu powstały laboratorium językowe (1976 r.) i pierwsza w Łodzi pracownia komputerowa (1987 r.). W tym właśnie okresie szkoła zaczęła się szybko rozwijać, zaś przełom ustrojowy znacznie ułatwił reformę wewnętrzną. Zaczęto organizować obozy integracyjne dla klas pierwszych, utworzono drugą pracownię komputerową, zaś szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. Ukoronowaniem starań nauczycieli i samych uczniów było zajęcie przez XXXI LO 16. miejsca w Polsce w rankingu szkół średnich, co było zaskoczeniem, gdyż nasza szkoła nigdy nie stawiała sobie za cel wygrywania olimpiad i konkursów, lecz pragnęła rozwoju wszystkich uczniów w zakresie ich możliwości i w ramach ich zainteresowań. Tym bardziej ucieszyły nas sukcesy.

KALENDARIUM
KALENDARIUM
2012

·     Uroczystość 50-lecia XXXI LO połączona z V Zjazdem Absolwentów

·     Udział naszej młodzieży w IV Kongresie Młodych Matematyków Polski

2011 ·     Uzyskanie najlepszego wyniku maturalnego w województwie łódzkim  z matematyki oraz wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej
2010/12

·     Przystąpienie do projektów unijnych:

  • e-Fizyka,
  • e-Matura,
  •  Informatyka+,
  • Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości”,
  • „Rekiny przedsiębiorczości”,
  • „Pomóż sobie zdać maturę”,
  •  „Sięgaj po więcej”

·     Współpraca z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych

·     Współpraca z organizacją pozarządową FERSO

2010/11

·     Objęcie Szkoły Patronatem Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Statystycznego w Łodzi

·     Współpraca m. in. z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Planetarium Łódzkim

·     Zajęcie II miejsca w województwie w konkursie „Bezpieczna Szkoła” i uzyskanie Certyfikatu Bezpiecznej Szkoły

·     Udział naszej młodzieży w organizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Lalkarzy

·     Współpraca ze szkołami w Stuttgarcie

2010 §  Zajęcie 3. miejsca w województwie oraz 51. miejsca
w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych§  Uzyskanie najlepszego wyniku maturalnego w województwie łódzkim z języka polskiego oraz wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej§  Zajęcie III miejsca w Łodzi w Festiwalu Twórczości Nauczycieli Amatorów
2009/11 ·     14 naszych uczniów – laureatami konkursów w ramach Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Uzdolnionej
2008/09

·     Zajęcie I miejsca w Łodzi w konkursie na Najaktywniejszy Samorząd Szkolny

·     Zajęcie I miejsca w Łodzi w działalności wolontariatu

·     Powołanie Szkolnego Ośrodka Kariery

2008 ·     Udział naszej młodzieży w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych „TrotuArt”
2007 ·     Uroczystość 45-lecia XXXI LO połączona z IV Zjazdem Absolwentów
·     Dzięki udziałowi w projekcie “Pracownie komputerowe dla szkół” sala nr 16 została wyposażona w nowy zestaw komputerów firmy Apple Macintosh. Dostarczony sprzęt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
·     Przyznanie Dyrektorowi Szkoły – mgr Bożenie Matuszczyk Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
·     Przystąpienie do projektu europejskiego wolontariatu “Młodzież w działaniu”
·     Wizyta dyrektorów i nauczycieli polskich szkół na Litwie
·     Parada uczniów i nauczycieli XXXI LO na ul. Piotrowskiej z okazji urodzin królowej angielskiej, Elżbiety II
2006 ·     W bibliotece szkolnej powstało “Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej” dostarczone w ramach projektu współfinansowanego z EFS.
·     Zniszczenia w szkole spowodowane pożarem
2005 ·     W szkole została utworzona nowa pracownia komputerowa PC, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2004/05 ·     Zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Super- szkoła”; uzyskanie certyfikatu „Szkoła przyjazna uczniom”
·     Powstanie kabaretu„Kabareciarze Zamenhofa”
2004 ·     Utworzenie Kawiarenki Literackiej
2003 ·     Zajęcie przez uczniów naszej Szkoły VI miejsca w światowym finale ligi MESE
2002 ·     Pierwsza edycja Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych
·     Wyposażenie szkoły w nową pracownię komputerową w ramach konkursu „Pracownia internetowa w każdej szkole2002”
·     Zdobycie przez Marcina Kałka Złotego Medalu w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Holandii
·     Przeprowadzenie pierwszej Nowej Matury
·     Zajęcie II miejsca w Łodzi w rankingu szkół średnich przygotowanym przez “Gazetę Wyborczą”
2001/02 ·     Drużyna – Szymon Wojczyszyn i Sławomir Sękalski – zakwalifikowała się do światowego półfinału w konkursie MESE i zajęli IV miejsce
·     Zorganizowanie pierwszej edycji konkursów: plastycznego, recytatorsko –dramatycznego, poetyckiego „Uczniowie o Łodzi” (dla uczniów szkół gimnazjalnych)
·     Zajęcie przez Szymona Wojczyszyna I miejsca w krajowym finale eliminacji do XV Międzynarodowych Mistrzostwach Francji w Grach Matematycznych i Logicznych
·     Zajęcie prze Piotra Haładę I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Parlamentaryzm w Polsce”
·     Przyznanie Dyrektorowi Szkoły- mgr Bożenie Matuszczyk Nagrody Miasta Łodzi
·     Zajęcie III miejsca w Łodzi w rankingu szkół średnich przygotowanym przez “Gazetę Wyborczą”
2000/01 ·     Edycja wojewódzkiego konkursu „Wschodnie Ziemie Dawnej Rzeczypospolitej”
2000 ·     Zorganizowanie Klubu Brydżowego
·     Zajęcie X miejsca w ogólnopolskim olimpijskim rankingu szkół średnich
·     Zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród stypendystom (dla wybitnych nauczycieli i uczniów) pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
·       Wyróżnienie naszego ucznia w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Tajwanie
·     Przyznanie Wojciechowi Wosikowi stypendium Rady Ministrów
1999 ·     Przyznanie Krzysztofowi Chylińskiemu stypendium ufundowanego przez Jolantę i Aleksandra Kwaśniewskich w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom
·     Powstanie pierwszej strony internetowej XXXI LO
·     Utworzenie i wyposażenie siłowni
1998/99 ·     Udział Konrada Zawadzkiego w Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Łacińskiego
1998 ·     Ufundowanie pierwszej nagrody- „Kryształowego Serca”- za wyjątkową postawę dla ucznia Andrzeja Perlińskiego
·     Ustanowienie obchodów Dnia Patrona (uroczystość środowiskowa)
·     Pierwsze obchody Dni Kultury Angloamerykańskiej
1997 ·     Uroczystość 35–leciaSzkoły połączona ze Zjazdem Absolwentów
·     Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów XXXI LO
·     Zajęcie 16. miejsca w Polsce w rankingu szkół średnich sporządzonym przez Polski Komitet ds UNESCO wraz z Komitetem Olimpiad Przedmiotowych
1996 ·     Komputeryzacja biblioteki szkolnej
1995 ·     Rozpoczęcie obchodów Dni Kultury w XXXI LO
·     Wybór uczennicy naszej Szkoły Małgorzaty Krajewskiej do młodzieżowego Parlamentu Europejskiego
1994/95 ·     Udział Tomasza Sobieszka w Centralnych Eliminacjach Olimpiady Matematycznej
1993 ·     Powołanie Fundacji Pomocy XXXI LO
1992 ·     Utworzenie drugiej pracowni komputerowej
·     Uczestnictwo Szkoły w pracach organizacji AMICITIA
1990 ·     Rozpoczęcie działalności Klubu Młodych Talentów (matematyka, język polski, historia)
·     Inauguracja Dni Myśli Matematycznej
·     Pierwsze obchody Dni Esperanto
·     Powołanie Ligi MESE
1989 ·     Zorganizowanie pierwszego obozu integracyjnego klas pierwszych
·     Przyjęcie XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Towarzystwa Szkół Twórczych
·     Utworzenie pierwszej klasy autorskiej o profilu naukowo- turystycznym
1988 ·     Wstąpienie Szkoły do Klubu Przodujących Szkół
1987/88 ·     Rozpoczęcie działalności Szkolnego Koła Pigory i Szkolnego Koła PTSM i PTTK
05.12.1987 ·     Uroczystość 25- lecia XXXI LO połączona z pierwszym Zjazdem Absolwentów
1987 ·     Przyznanie XXXI LO Honorowej Odznaki Miasta Łodzi z okazji XXV-lecia istnienia Szkoły
·     Otwarcie pracowni komputerowej
1986/87r ·     Zorganizowanie pierwszego egzaminu wstępnego na PŁ w połączeniu z maturą
1980 ·     Nadanie kołu LOP imienia E. Potęgi, otwarcie pracowni im. E. Potęgi
1976 ·     Otwarcie laboratorium językowego połączone z wprowadzeniem rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego
1972 ·     Odznaczenie Szkoły Złotą Odznaką TPPR
1970 ·     Nadanie imienia dh Bohdana Woźnego 69 Łódzkiej Drużynie Harcerskiej
1964 ·     Pierwsza matura w XXXI LO
·     Ufundowanie sztandaru Szkoły przez Komitet Rodzicielski
·     Nadanie Szkole imienia Ludwika Zamenhofa w czasie Kongresu Esperantystów
18.01.1964 ·     Przeniesienie XXXI LO do nowego budynku przy ul. Kruczkowskiego
03.09.1962

·     Inauguracja pierwszego roku nauczania w XXXI LO w gmachu XXV LO przy ul. Łęczyckiej 5,

·     Początek działalności drużyny harcerskiej

Wspomnienia o szkole

Początek lat sześćdziesiątych to okres realizacji w całym kraju szerokiego programu budownictwa mieszkaniowego. W Łodzi powstały wokół miasta nowe osiedla – nowe sypialnie dla łodzian: Dąbrowa, Teofilów, Żubardź, Rokicie, a później Retkinia i Widzew. Wraz z budową nowego zespołu mieszkalnego na Dąbrowie, przeznaczonego głównie dla niezamożnych rodzin wielodzietnych, rodzin z piwnic i poddaszy, i z domów wyburzonych pod nowe inwestycje – pomyślano o złożonej infrastrukturze osiedlowej. Budowano więc pawilony handlowo – usługowe ( np. Pionier ), lecznice i szkoły, bo wiadomo było, że na Dąbrowę wprowadzi się dużo dzieci i młodzieży, że będą się rodzić następne pokolenia. Życie potwierdziło te przewidywania, szkoły podstawowe jeszcze przez kilkanaście lat były niezwykle przepełnione i pracowały na trzy zmiany, od godziny 7 nieraz i do 21. Dla tego wyżu demograficznego musiano wybudować również szkoły średnie. Zanim XXXI LO powołano do życia, powstawało już kilka lat wcześniej w pracowniach urbanistycznych, biurach projektowych i na placu budowy przy ulicy Kruczkowskiego. Od początku września 1962 roku, gdy przez pierwszy rok mieściliśmy się gościnnie, na druga zmianę, w budynku XXV LO – wtedy przy ulicy Łęczyckiej, od pierwszych dni życia szkoły – nowy, młody zespół nauczycieli został włączony również do współpracy z budowniczymi, by przedstawić sugestie co do rozwiązań szczegółowych klas, pracowni i całości budynku, by już w trakcie budowy stawał się bardziej funkcjonalny i przystosowany do swej roli. A kto to zrobi lepiej od przyszłego użytkownika? Na szczęście współpraca z budowniczymi układała się znakomicie. Cierpliwie uwzględniali życzenia nauczycieli i administracji szkoły, dzięki czemu mogliśmy wskazać gdzie mają być gniazda elektryczne, umywalki, kurki gazowe, albo gdzie dostawić ściankę, a której nie stawiać. Na przykład przed wejściem na salę gimnastyczną był przewidywany rozległy hol z filarami; po zamknięciu ścian uzyskano dodatkowa klasę ( dziś biblioteka ). W magazynku obok sali gimnastycznej zbudowano antresolę, na której znajdował się sprzęt projekcyjny, a w ścianie wykonano otwory umożliwiające wyświetlanie filmów na ekran w sali gimnastycznej. Pamiętajmy, że były to czasy początków telewizji, a o wideo nikt nie słyszał. W pokoiku obok węzła cieplnego wykonano dwa boksy, wymalowano na czarno, doprowadzono wodę i elektryczność i tak powstała ciemnia fotograficzna – dziś relikt minionych technik. Od tamtych czasów jeszcze wiele ścianek ‘wędrowało’, ‘znikało’ bądź powstawało, liczne pomieszczenia zmieniały swe funkcje, a najbardziej mobilny jest gabinet dyrektora szkoły, obecnie to trzecia lokalizacja. Wspaniała współpraca z budowniczymi z Przedsiębiorstwa Budownictwa Wielkopłytowego – Dąbrowa zaowocowała patronatem. PBG – Dąbrowa było długi czas zakładem opiekuńczym dla XXXI LO. Na koniec przedstawię pewien obraz. Osiedle Dąbrowa powstało na miejscu wsi o tej samej nazwie, a ulica Dąbrowskiego nazywała się Dąbrowska i, jak pamiętam, ulicą ta zawsze kursowała ‘czternastka’. Wtedy to był pojedynczy archaiczny wagonik przemieszczający się od placu Leonarda ( obecnie Niepodległości ), a od przystanku szło się wśród pól uprawnych na przełaj przez kartofliska i żytnie rżyska. I jeszcze, proszę wybaczyć ostatnią refleksję. Pracę w XXXI LO podjąłem wraz z wieloma koleżankami i kolegami bezpośrednio po studiach. Razem stanowiliśmy doskonały, zgrany zespół, który we wspaniałej atmosferze, stworzonej przez pana dyrektora K. Kalinowskiego, wzniósł szkołę w dwu płaszczyznach: w pierwszej, gdy urządzał szkołę, jej gmach i wyposażenie, i drugiej, gdy kreował szkołę jako uczelnię, zaszczepiał jej wspaniałą atmosferę pracy i komunikacji między uczącymi a młodzieżą. XXXI LO zawsze było i jest dobrą szkołą i my – pierwsi nauczyciele tej szkoły – mamy w tym swój udział. Nigdy później w swojej długiej pracy zawodowej nie spotkałem się z taką atmosferą pracy i nigdy później żadna praca nie dawała mi takiej satysfakcji jak przez pierwsze lata w XXXI LO w Łodzi.

Czcionka
Kontrast