Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

Pedagog szkolny mgr Małgorzata Cybulska


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.00
WTOREK 8.00 – 15.00
ŚRODA 12.00 – 17.00
CZWARTEK 8.00 – 15.00
PIĄTEK  8.00 – 15.00

Placówki świadczące pomoc uczniom i ich rodzicom


    1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Łódź, ul. Piłsudskiego 8

tel. 0 42 663 34 60/61/62/64

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

www.rcpslodz.pl

RCPS – lodz@poczta.wp.pl


    1. Fundacja „ARKA”

Łódź, ul. Kopernika 37

tel. 0 42 630 03 73

czynne:

poniedziałek i piątek w godz. 12.00 – 19.00

wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 16.00

środę w godz. 12.00 – 18.00

fundacja.arka@neostrada.pl


    1. Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży „PROM”

Łódź, ul. Jaracza 40

tel. 0 42 630 03 73

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00

Ogólnopolska Infolinia dla Rodziców 0 801 14 00 68

www.prom.org.pl

prom@prom.org.pl

(DDA, eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi, hazard, Internet)


    1. Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień

Łódź, ul. Pomorska 54

tel. 0 42 633 08 59 (uzależnienia alkoholowe)

0 42 633 15 30 (uzależnienia od narkotyków, leków)

czynne:

od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 19.00

w piątek w godz. 9.00 – 15.00

wolu-lodz@interia.pl


    1. Poradnia Profilaktyczno – Społeczna

przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Łódź, ul. Więckowskiego 13

tel. 0 42 632 50 69

czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 18.00

w piątek w godz. 10.00 – 16.00

nzozporadnia@wp.pl


    1. Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Młodzieży dla Dzieci i Młodzieży „Monar”

Łódź, ul. Tuszyńska 106

tel. 0 42 646 40 12

czynny całą dobę

monartuszynska@poczta.onet.pl


    1. Fundacja „Uwolnienie”, Centrum Leczenia Uzależnień

Łódź, ul. Chrobrego 16

tel. 0 42 630 36 18

poczta@uwolnienie.pl


    1. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego

Zakład Diagnostyczno – opiekuńczy

dzieli się na:

Ambulatorium Ogólne
Hotel dla osób uzależnionych od alkoholu
Poradnię dla osób z problemem alkoholowym

Łódź, ul. Kilińskiego 232

tel. 0 42 681 34 80 (Izba przyjęć)

0 42 684 08 13 (Poradnia)

0 42 681 80 07 (Niebieska Linia)


Zakład Leczenia Uzależnień

Łódź, ul. Niciarniana 41

tel. 0 42 676 16 61 (Poradnia)

0 42 676 18 18 (Sekretariat)

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

www.mopitu.pl

monitu@hot.pl


Antynarkotykowy telefon zaufania

0 42 665 19 08

narkotyki@lodzka.policja.gov.pl


 

Pomoc w przypadku występowania zachowań agresywnych


TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
0 42 682 28 37

od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 20.00
przy telefonie dyżurują specjaliści, którzy będą podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych


TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
0 42 638 47 77

od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 14.00
dla osób, które chcą poinformować o nieprawidłowościach lub niepokojących sytuacjach dziejących się w szkołach i ich okolicach, które dotyczą dzieci i młodzieży

Adres e-mail: stop-przemocy@uml.lodz.pl
porady i pomoc fachowców dla osób doświadczających przemocy


 

Profesjonalna pomoc w przeciwdziałaniu przemocy


Zapraszamy mieszkańców Łodzi – dorosłych oraz młodzież i dzieci – do korzystania z profesjonalnego poradnictwa w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego. Ponadto osobom w sytuacjach konfliktowych proponujemy mediacje, w tym mediacje rodzinne.

W razie potrzeby istnieje także forma wizyt domowych lub konsultacji pocztą internetową.

Nieodpłatną pomoc pedagogów – specjalistów poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego mogą uzyskać łodzianie, którzy w przeszłości lub ostatnim czasie doświadczyli przemocy i nie potrafią odnaleźć się w codzienności: w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym bądź szkole. Przemoc – również ta psychiczna polegająca na wyśmiewaniu, obrażaniu, poniżaniu, czy ignorowaniu – może skutkować poczuciem bezradności i często wymaga profesjonalnego wsparcia, aby mocniej stanąć na nogi w rodzinie, miejscu pracy lub nauki. Agresji doświadczają zarówno dorośli (w tym mężczyźni), jak i dzieci – nie tylko w środowisku najbliższej rodzinny, ale także ze strony innych dorosłych lub rówieśników.

Niejednokrotnie przemoc występuje jako zjawisko ukryte dla ludzi patrzących z zewnątrz. Osoba doświadczona przemocą nie zawsze daje jednoznaczne sygnały przeżywanej krzywdy.

Wsparcie jest udzielane nieodpłatnie dzięki dofinansowaniu z dotacji Miasta Łódź. Zapisy na wizyty są przyjmowane pod numerem telefonu: 794 430 463 oraz pocztą elektroniczną pod adresem: pomocpsychospoleczna@op.pl Z podanego adresu mailowego mogą skorzystać też osoby, które w swojej sprawie chcą zasięgnąć konsultacji w formie poradnictwa internetowego.

Specjaliści Fundacji z Wsparcia Psychospołecznego starają się podpowiedzieć, w jaki sposób krok po kroku wyjść na prostą. Bywa, że osoby wymagające terapii po jednorazowych spotkaniach zapraszają do korzystania z bardziej systematycznej pomocy psychospołecznej.

Magdalena Osińska
dyrektor Fundacji Wsparcia Psychospołecznego


 

Czcionka
Kontrast