Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi
Ważne terminy
Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym
Zakres czynności do wykonania w naborze do XXXI LO

od 24 kwietnia

do 23 maja 2023 r.
do godz. 12:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany)
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

do 31 maja 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 4 lipca

do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15:00.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym

od 6 lipca

do 10 lipca 2022 r.
godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 12 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji
ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
14 lipca 2022 r.
do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
od 14 lipca 2022 r.
godz. 12:00

do 20 lipca 2022 r.godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
21 lipca 2022 r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Akty prawne 2022/2023

Czcionka
Kontrast