Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

Strona rekrutacji elektronicznej:

https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa/

Ważne terminy
Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym
Zakres czynności do wykonania w naborze do XXXI LO w r. szk. 2023/2024

od 22 kwietnia 2024 r.
do 21 maja 2024 r.  do godz. 12:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany)
Wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.
do 29 maja 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 3 lipca 2024 r.
do 8 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

od 3 lipca 2024 r.
do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 11 lipca 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji
ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
15 lipca 2024 r. do godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
od 15 lipca 2024 r. godz. 12:00

do 18 lipca 2024 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
19 lipca 2024 r. do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Akty prawne 2023/2024

Zarządzenie nr 10/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr 143/2023 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Plik w formacie doc. (32 KB)

Zarządzenie nr 10/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr 143/2023 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. Skan dokumentu (725 KB)

Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025. Plik do pobrania w formacie .doc (94 KB)

Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025. Skan dokumentu (2 MB)

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025. Plik do pobrania (19 KB)

Zarządzenie nr 143/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Plik do pobrania (34 KB)

Tabela z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024. Plik do pobrania (36 KB)

Informacje na temat rekrutacji

Czcionka
Kontrast