Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi
O szkole

Szkoła posiada certyfikaty:

* Super Szkoła
* Szkoła przyjazna samorządności
* Bezpieczna Szkoła
* Szkoła przyjazna uczniom
* Klub przodujących szkół


Patronat nad szkołą objęły:

logoPŁ

Politechnika Łódzka

logo uł

Uniwersytet Łódzki

SGHgodlo

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie


WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

Złota szkoła

złota szkoła

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza,
że XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi
jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2024
i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2024”.

XXXI LO zajmuje 6. miejsce w Łodzi i województwie łódzkim,
101. miejsce w Polsce wśród liceów ogólnokształcących
oraz 95. miejsce w rankingu maturalnym w Polsce.

Szczegółowe wyniki rankingu: https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-liceow

100%

Egzamin Dojrzałości w XXXI LO  zdało 100% zdających.

Gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom doskonałych wyników na egzaminach.

Jesteśmy z Was dumni!

Dyrektor Ewa Los
i Rada Pedagogiczna.

Ranking STEM

100%

Z przyjemnością informujemy, że XXXI LO
zajęło w Rankingu Liceów STEM 50 miejsce w Polsce (2016).

Ranking Liceów STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na studia na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Celem rankingu jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka oraz inspirowanie ich do podejmowania studiów na w/w kierunkach.

Źródło

Czcionka
Kontrast