Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi
O szkole

Szkoła posiada certyfikaty:

* Super Szkoła
* Szkoła przyjazna samorządności
* Bezpieczna Szkoła
* Szkoła przyjazna uczniom
* Klub przodujących szkół


Patronat nad szkołą objęły:

logoPŁ

Politechnika Łódzka

logo uł

Uniwersytet Łódzki

SGHgodlo

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie


WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

Złota szkoła

złota szkoła

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

XXXI LO zajmuje 7. miejsce w Łodzi (8. w województwie łódzkim)
i 115. miejsce w Polsce oraz 112. miejsce w rankingu maturalnym.

100%

100%

Mamy to !!!

Matura na 100%.

Gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom doskonałych wyników maturalnych.

Jesteśmy z Was dumni.

Dyrektor Ewa Łoś
i Rada Pedagogiczna.

Ranking STEM

100%

Z przyjemnością informujemy, że XXXI LO
zajęło w Rankingu Liceów STEM 50 miejsce w Polsce (2016).

Ranking Liceów STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na studia na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Celem rankingu jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka oraz inspirowanie ich do podejmowania studiów na w/w kierunkach.

Źródło

Czcionka
Kontrast