foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... PrzyjacieleInformujemy, że wszystkie wpłaty za duplikaty dokumentów mogą być kierowane na konto szkoły
(sekretariat nie przyjmuje żadnych wpłat)


 

Dane do przelewu za duplikat legitymacji szkolnej

XXXI Liceum Ogólnokształcące

Łódź 93-236, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b

nr konta

52 1560 0013 2026 0025 1385 0005       

kwota 9,00 zł (sł. dziewięć złotych)

w treści przelewu za duplikat legitymacji szkolnej oraz imię , nazwisko i klasa


 

Dane do przelewu za duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy stara matura) lub duplikat świadectwa ukończenia liceum  

XXXI Liceum Ogólnokształcące

Łódź 93-236, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b

nr konta

52 1560 0013 2026 0025 1385 0005    

kwota 26,00 zł (sł. dwadzieścia sześć złotych)

w treści za duplikat świadectwa dojrzałości/duplikat świadectwa ukończenia liceum, nazwisko, imię, rok ukończenia


Uwaga:

Na wyżej wymienione konto prosimy kierować tylko wpłaty za duplikaty dokumentów.

Informacja o wpłatach na Radę Rodziców jest w zakładce  Dla Rodziców/Rada Rodziców