foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza,

że XXXI Liceum  Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi 

jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych

w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021

i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

XXXI LO zajmuje 7. miejsce w Łodzi (8. w województwie łódzkim)
i 115. miejsce w Polsce oraz 112. miejsce w rankingu maturalnym.

 

Absolwenci XXXI Liceum Ogólnokształcącego 

w 100 % zdają egzamin maturalny

 

G R A T U L U J E M Y ! ! !

Z przyjemnością informujemy, że XXXI LO
zajęło w Rankingu Liceów STEM 50 miejsce w Polsce (2016).

Ranking Liceów STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wskazuje licea,
które najlepiej przygotowują kandydatów na studia na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Celem rankingu jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka oraz inspirowanie ich do podejmowania studiów na w/w kierunkach.

Źródło:   http://rankingstem.perspektywy.pl/