foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

Klasa 1 A_i 1 A_a 1 B 1 C 1 D XXXI LO
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf mat-fiz-ang biol-chem-mat mat-ang-geo pol-hist-geo
min 151,55 143,40 155,65 156,50 122,75  
max 182,80 191,30 184,85 178,50 178,00  
średnia w klasie 163,41 158,71 166,51 164,64 142,58 159,17

 

Klasa

1 a

1 b

1 c

1 d

XXXI LO

przedmioty rozszerzone

mat-fiz-inf

biol-chem-mat

mat-ang-geo

pol-hist-geo

min

162,65

163,1

160,75 146,2 146,2

max

183,55

200 200 165,5 200

 

Klasa

1 ag

1 bg

1 cg

1 eg

XXXI LO

przedmioty rozszerzone

mat-fiz-inf

biol-chem-mat

mat-ang-geo

pol-hist-geo-wos

min

163

155,8

161,6 148,8 148,8

max

200

200 200 200 200

 

Klasa

1a i 1f

1 b

1 c

1 d

1 e

XXXI LO

grupy językowe

franc

hiszp

niem

franc

niem

franc

hiszp

niem

hiszp

niem

franc

hiszp

niem

przedmioty rozszerzone

mat-fiz-inf

biol-chem-mat

mat-ang-geo

mat-biol-chem

mat-fiz-chem

pol-hist-geo-wos

min

148,8

156,8

156,0

 150,6

157,0

155,8

161,0

153,4

 155,0

146,0

 138,0

 138,8

 130,0

130,0

max

169,8

184,2

175,0

 172,2

174,0

188,4

 191,2

 182,0

 172,6

172,8

 159,6

 160,4

 155,2

191,2

Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e XXXI LO
grupy językowe franc hiszp niem franc niem franc hiszp niem hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-chem-mat mat-ang-geo mat-biol-chem mat-fiz-chem pol-hist-geo-wos
min 165,8 166,8 170  154,8 153,6 162 159,2 157,8  151,8 153,2  122,2  134,6  133 122,2
max 179,0 200 186  200 175,2 177,4  171  175,8  173,4 168,4  151,2  165,2  154,4  200
średnia w grupach językowych 168,4   173 174,9  164,6  161,4  167,8  163,9  164,7   158,5  160 134,2 146,6  140,1 

 

 

160,1 

średnia w klasach  172,2  163  165,4 159,3  140,5 
Klasa 1 a 1 b 1 c 1 d 1 e XXXI LO
grupy językowe franc hiszp niem franc niem franc hiszp niem hiszp niem franc hiszp niem
przedmioty rozszerzone mat-fiz-inf biol-chem-mat mat-ang-geo-inf mat-biol-chem mat-fiz-chem pol-hist-geo-wos
min 147,8 155,2 162,6  142,6 151,2 146,2 149,8 147,4  146 141  135,8  143,6  136,2 135,8
max 176,2 200 200  200 200 173,6  200  173  166,4 180,8  145,2  167,8  163  200
średnia w grupach językowych  158,5  164,5 171,5  156,4  163,7  154,8  161,2  156,3 154,4  153,2  140.1 152,8 144,1

 

 

156,3

średnia w klasach  164,4  160,0 156,8  153,8  145,7