foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


Harmonogram zajęć w ramach projektu "Szkoła XXI wieku"

Czytaj więcej...

 

Miasto Łódź/XXXI Liceum Ogólnokształcące  realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  w ramach Osi XI, Działanie XI,  Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Poprawa jakości edukacji w XXXI LO w Łodzi w okresie 2019-01-01 do 2020-06-30 i objęcie wsparciem 17 nauczycieli w tym 12 kobiet oraz 80 uczniów w tym  40 kobiet i  40 mężczyzn poprzez  doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK, budowę sieci oraz zwiększenie oferty zajęć, wzrost jakości nauczania dzięki szkoleniom nauczycieli, poprawę warunków do kształcenia kompetencji poszukiwanych na rynku pracy oraz niezbędnym na dalszym etapie edukacji.

W wyniku działań projektowych  szkoła zostanie wyposażenia  w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Dzięki realizacji zajęć 80 uczniów rozwinie swoje kompetencje kluczowe, 17 nauczycieli podniesie swoje kompetencje. 

 Działania:
  • Adaptacja pomieszczeń
  • Wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii Informacyjno-Komunikacyjnej
  • Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
  • Szkolenia i studia podyplomowe dla  nauczycieli
  • Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia uczniów.

Biuro projektu i  miejsce realizacji: XXXI LO w Łodzi, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź. 

Dofinansowanie projektu:     583 086,77 PLN

Wkład własny:                          44 932,61 PLN

Projekt „Szkoła XXI wieku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Okres realizacji Projektu:        od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Miejsce realizacji:                     XXXI LO w Łodzi,
                                                    ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź 

                            

Czytaj więcej...