Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

Informujemy, że wszystkie wpłaty za duplikaty dokumentów mogą być kierowane na konto szkoły
(sekretariat nie przyjmuje żadnych wpłat)


Dane do przelewu za duplikat legitymacji szkolnej:
XXXI Liceum Ogólnokształcące
Łódź 93-236, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b
nr konta
14 1240 1037 1111 0011 0912 5300
kwota 9,00 zł (sł. dziewięć złotych)
w treści przelewu za duplikat legitymacji szkolnej oraz imię , nazwisko i klasa


Dane do przelewu za duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy stara matura) lub duplikat świadectwa ukończenia liceum
XXXI Liceum Ogólnokształcące
Łódź 93-236, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b
nr konta
14 1240 1037 1111 0011 0912 5300
kwota 26,00 (sł. dwadzieścia sześć złotych)
w treści przelewu za duplikat świadectwa dojrzałości/duplikat świadectwa ukończenia liceum oraz imię , nazwisko, klasa i rok ukończenia


Uwaga:
Na wyżej wymienione konto prosimy kierować tylko wpłaty za duplikaty dokumentów.
Informacja o wpłatach na Radę Rodziców jest w zakładce Dla Rodziców/Rada Rodziców

Czcionka
Kontrast