Bo to jest właśnie XXXI

Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem

U nas się pobawisz

I nauczysz wiele

W sercu pozostaną wspomnienia… Przyjaciele

papugi

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w XXXI LO

I półrocze – 1 września 2021 r. – 16 stycznia 2022 r.

II półrocze – 17 stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r. (dla klas maturalnych  do 29 kwietnia 2022 r.)

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021 r. Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego
23 – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
14 – 27 lutego 2022 r. Ferie zimowe
14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r. Zakończenie zajęć dla klas maturalnych
4 – 20 maja 2022 r. Organizacja egzaminów maturalnych
24 czerwca 202 r. Zakończenie zajęć dla klas I -III
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie

 

Termin Planowane zebrania i konsultacje z rodzicami *
6 września 2021 r. Zebrania z wychowawcami dla klas I – godz. 17.30
7 września 2021 r. Zebrania z wychowawcami dla klas II – godz. 17.30
8 września 2021 r. Zebrania z wychowawcami dla klas III (po podst.) – godz. 17.30
8 września 2021 r. Zebrania z wychowawcami dla klas III (po gim.) – godz. 18.00
15 września 2021 r. Zebranie Szkolnej Rady Rodziców – godz. 18.00
20 października 2021 r. Konsultacje nauczycieli z rodzicami wszystkich klas – godz. 17.30 – 19.30
17 listopada 2021 r. Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas – godz. 17.30
8 grudnia 2021 r. Konsultacje nauczycieli z rodzicami wszystkich klas – godz. 17.30 – 19.30
12 stycznia 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas – godz. 17.30 – podsumowanie I półrocza
30 marca 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas – godz. 17.30
27 kwietnia 2022 r. Konsultacje z rodzicami uczniów klas I i II – godz. 17.30 – 19.00
25 kwietnia 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II – godz.18.00

* Zebrania i konsultacje, ze względu na stan epidemiczny, mogą być prowadzone również w trybie zdalnym

Termin Wystawianie ocen przewidywanych
i końcowych
8 grudnia 2021 r. Pisemna informacja  o zagrożeniu niedostateczną oceną klasyfikacyjną na zakończenie I półrocza
20 grudnia 2021 r. Wystawianie przewidywanych/proponowanych ocen na zakończenie I półrocza
7 stycznia 2022 r. Wystawienie ocen końcowych za I półrocze
30 marca 2022 r. Pisemna informacja  o zagrożeniu niedostateczną oceną klasyfikacyjną na zakończenie II półrocza (zakończenie nauki) w klasach maturalnych
8 kwietnia 2022 r. Wystawianie przewidywanych/proponowanych ocen na zakończenie nauki dla uczniów klas maturalnych
22 kwietnia 2022 r. Wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
24 maja 2022 r. Pisemna informacja  o zagrożeniu niedostateczną oceną klasyfikacyjną na zakończenie II półrocza
6 czerwca 2022 r. Wystawianie przewidywanych/proponowanych ocen na zakończenie II półrocza
17 czerwca 2022 r. Wystawienie ocen końcowych za II półrocze

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
1.       12 listopada 2021 r. (piątek po Narodowym Święcie Niepodległości)
2.       2 maja 2022 r. (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3.       4 – 6 maja 2022 r. – obowiązkowe egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych
4.       9 – 11 maja 2022 r. – dodatkowe egzaminy maturalne
Czcionka
Kontrast